Finanse articles

Co zrobić, gdy brakuje środków na opłacanie podatków?

Co zrobić, gdy brakuje środków na opłacanie podatków?

Warszawa, 16 marca 2018 r.

Prowadzący własny biznes są zobowiązani do terminowego regulowania nie tylko należności z tytułu faktur od dostawców i podwykonawców, ale również płacenia podatków i ubezpieczenia. W przedsiębiorstwie mogą zdarzyć się rozmaite sytuacje, które zaburzą płynność finansową …

7 symptomów kryzysu w firmie

Warszawa, 22 grudnia 2017 r.
7 symptomów kryzysu w firmie

Pomimo rosnącego optymizmu polskiego sektora MŚP i zadowalających danych płynących

z rynku kryzysy w firmach zdarzają się i będą mieć miejsce również w przyszłości. Małe przedsiębiorstwa ze względu na swój …

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną

Warszawa, 30 listopada 2017 r.

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną

Prawie ¾ firm z branży budowlanej ma problem z opóźnieniami w płatnościach za sprzedany towar lub świadczone usługi. Ponad 20% respondentów 14. fali cyklicznego badania Bibby MSP Index deklaruje, …

Top