Finanse articles

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną

Warszawa, 30 listopada 2017 r.

Długie terminy płatności nękają branżę budowlaną

Prawie ¾ firm z branży budowlanej ma problem z opóźnieniami w płatnościach za sprzedany towar lub świadczone usługi. Ponad 20% respondentów 14. fali cyklicznego badania Bibby MSP Index deklaruje, …

Top