Bank Pekao SA na ścieżce wzrostu

Bank Pekao SA w drugim kwartale br. wraca do wysokiego poziomu dochodowości. Jest przygotowany, by wziąć aktywny udział w oczekiwanym ożywieniu gospodarki.
Ma stabilną i wysoką efektywność działania, odpowiedni potencjał kapitałowy, przygotowanie organizacyjne oraz konkurencyjną ofertę produktową.

Zysk netto Banku w pierwszym półroczu br. wyniósł 506 mln zł, co pozwala na optymistyczną prognozę wyniku rocznego. Tak dobry rezultat jest możliwy m. in. dzięki dalszej stabilizacji jakości portfela kredytowego, co z kolei doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów tworzonych rezerw powiedziała Maria Wiśniewska, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

Bank nadal ma wysoką efektywność działania. Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł w pierwszym półroczu 14,4 proc., a współczynnik kosztów do dochodów 53 proc., co jest najlepszym wskaźnikiem w polskiej bankowości.

Wyniki Banku Pekao SA po I półroczu odzwierciedlają tendencję w polskiej gospodarce twierdzi Prezes Maria Wiśniewska. Tanieją kredyty zarówno dla ludności jak
i przedsiębiorstw. Dzięki temu maleją koszty finansowania, co dobrze wróży przyszłym inwestycjom. Z drugiej strony można obserwować przesuwanie się oszczędności w kierunku bardziej zaawansowanych produktów rynku kapitałowego, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę w finansowaniu gospodarki.

Zdaniem Prezes Marii Wiśniewskiej, to zjawiska dobre, zarówno dla całej polskiej gospodarki jak i dla nowoczesnego banku. W przypadku Pekao SA spadek dochodów odsetkowych jest systematycznie rekompensowany wzrostem dochodów poza-odsetkowch, np. ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych. To najdynamiczniej rozwijający się
w I półroczu segment działalności Banku. Pioneer Pekao zwiększył udziały rynkowe
do 26,6 proc. Jego aktywa wzrosły z 3,392 mld zł w pierwszym półroczu 2002 r.
do 8,383 mld zł obecnie.

Spadek stóp procentowych korzystnie wpłynął na popyt na kredyty hipoteczne. Bank Pekao SA miał swój udział w jego wzmocnieniu, ponieważ jako pierwszy wprowadził tani złotówkowy kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu 5,55% w pierwszych dwóch latach. Ze względu na fakt, iż został on wprowadzony dopiero w połowie czerwca, wyniki jego sprzedaży nie miały jeszcze wielkiego wpływu na prezentowane dane za pierwsze półrocze. Już teraz jednak widać, że wpłyną one znacząco na wyniki roczne Banku.

W ciągu ostatnich tygodni rośnie również popyt na kredyty wśród klientów z segmentu MSP oraz korporacyjnych, co pozwala na bardziej optymistyczne oczekiwania co do trzeciego
i czwartego kwartału. Oznacza to, że nastroje w polskiej gospodarce powoli się poprawiają.

Bank budował swoje plany na 2003 rok w oparciu o prognozę makroekonomiczną zakładającą wzrost PKB w wysokości 2,1 proc. Pierwszy kwartał potwierdził tę prognozę.
W drugim kwartale nastąpiło niewielkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego do około
3 proc. Nadal pozostajemy jednak ostrożni co do trwałości tego ożywienia. Jego podstawowym źródłem była bowiem dynamika eksportu, ta zaś opierała się na osłabieniu złotego względem euro powiedział prof. Dariusz Filar, Główny Ekonomista Banku Pekao SA.

Bank Pekao SA jest największym bankiem prywatnym w Europie Środkowo-Wschodniej
i drugą co do wielkości firmą notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby obsługiwanych klientów korporacyjnych
i drugie miejsce na rynku depozytów. Jest też wiceliderem rynku kart płatniczych (24 %). Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (810 placówek w całym kraju) oraz bankomatów (1162).

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top