Przedłużenie akcji Zadaj pytanie ekspertowi z TFI

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - w odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony klientów przedłuża akcję Zadaj pytanie ekspertowi do 18 czerwca br. Ponad 50 % dotychczas zadanych pytań stanowią zapytania dotyczące indywidualnego doradztwa inwestycyjnego. Prawie 45% pytań poświęconych jest portfelom poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałe 5% pytań, to pytania techniczne, dotyczące np. systemu transakcyjnego czy wyjaśnienia terminów związanych z rynkiem TFI.

Akcja Zadaj pytanie ekspertowi umożliwia zadawanie drogą elektroniczną pytań dotyczących skutecznego inwestowania funduszami oszczędzania osobom zarządzającym funduszami dostępnymi za pośrednictwem Centrum Oszczędzania. Na pytania zainteresowanych odpowiada także menadżer Centrum Oszczędzania. Najciekawsze pytania zostaną wydrukowane na stronach serwisu internetowego.

Centrum Oszczędzania MultiBanku oprócz lokat, oferuje najszerszą na rynku, dostępną w jednym miejscu ofertę funduszy inwestycyjnych. Klienci mogą nabywać produkty 9 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - Skarbiec TFI, GTFI, SEB TFI, TFI Banku Handlowego, TFI PZU, Warta TFI, CAIB TFI, DWS Polska TFI oraz TFI Allianz Polska.

Centrum Oszczędzania umożliwia podzielenie portfela oszczędności między lokaty i jednostki wielu różnych funduszy inwestycyjnych tak, aby klient uzyskiwał możliwość 2 cyfrowej stopy zwrotu z oszczędności. W okresie od 1.01. - 31.12.03 r. jeden ze standardowych portfeli inwestycyjnych w Centrum Oszczędzania MultiBanku zawierający w swoim składzie fundusze akcyjne-35%, fundusze hybrydowe-20%, fundusze instrumentów dłużnych -20% i lokaty w MultiBanku - 25% pozwolił na uzyskanie zwrotu w wysokości 27,8%.

Model biznesowy Centrum Oszczędzania zakłada współpracę ze wszystkimi TFI, którą chcą sprzedawać swoje produkty z wykorzystaniem wielokanałowej dystrybucji MultiBanku - Internetu, Centrum Obsługi Telefonicznej i Centrów Usług Finansowych. Takie podejście zapewni Klientom MultiBanku możliwość stworzenia własnego optymalnego z punktu widzenia stopy zwrotu, horyzontu czasowego inwestycji, czy akceptowanego poziomu ryzyka portfela oszczędności złożonego z lokat i różnych funduszy inwestycyjnych.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top