Bardzo dobre wyniki Ontracka w Polsce

O 70,8% wzrosły w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego obroty firmy KrollOntrack specjalizującej się w ocenie ryzyka biznesowego w tym w odzyskiwaniu danych komputerowych oraz w computer forensics - dostarczaniu elektronicznych dowodów przestępstw komputerowych. W tym samym okresie obroty katowickiego MBM Ontrack odzyskiwanie danych - reprezentanta Ontrack w Polsce i Europie Wschodniej - wzrosły o 47%.   < p>Obroty KrollOntrack w 2003 roku wyniosły 485,476 miliona dolarów w stosunku do 284,248 miliona dolarów w roku 2002. Obroty MBM Ontrack odzyskiwanie danych wyrażone w złotych polskich wyniosły odpowiednio 2,647 miliona w roku 2003 i 1,80 miliona w roku 2002. Znacznemu wzrostowi obrotów towarzyszył wzrost dochodu firmy na świecie i w Polsce. KrollOntrack zanotował w 2003 roku 131 procentowy wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. Polski MBM Ontrack wypracował w 2003 roku dochody o 34 procent przewyższające te z roku 2002. Rynek usług odzyskiwania danych w Polsce wciąż się rozwija. Dynamiczny wzrost przychodów zawdzięczamy przede wszystkim stale rosnącej świadomości w zakresie możliwości odzyskiwania danych i dostępności tych usług w Polsce, wysokiej skuteczności w odzyskiwaniu danych, a także rozszerzeniu działalności o Kraje Bałtyckie, Kaliningrad oraz Ukrainę - powiedział Marcin Musil, dyrektor zarządzający MBM Ontrack. Przedstawiciele MBM Ontrack zapowiadają otwarcie do końca 2004 roku kolejnych przedstawicielstw zagranicznych - w Rosji i w Czechach. MBM Ontrack zamierza również rozszerzyć zakres oferowanych usług computer forensics - dostarczanie elektronicznych dowodów przestępstw komputerowych.
Źródło Kroll Ontrack. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top