Fundusze Funduszy ? atrakcyjna forma inwestycji dla Klientów Private Banking BRE Banku

Klienci bankowości prywatnej (Private Banking) BRE Banku mają szansę skorzystania z nowych, atrakcyjnych form lokowania kapitału. Specjalnie dla tej grupy Klientów BRE Bank przygotował we współpracy ze SKARBCEM TFI dwa Fundusze Funduszy: SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji i SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych. Są to pierwsze tego typu produkty na polskim rynku. Fundusz Funduszy to pierwszy taki projekt na polskim rynku. Klient może liczyć tu na wybór najlepszych funduszy inwestycyjnych i elastyczność portfela. Konstrukcja Funduszu Funduszy SKARBCA TFI dla Klientów BRE Banku opiera się w głównej mierze na strategii inwestowania w różne fundusze dostępne na rynku. Istotą tego produktu jest połączenie usługi asset management oraz lokaty w fundusze inwestycyjne. Co najmniej 50% aktywów lokowanych jest w otwarte fundusze inwestycyjne papierów dłużnych i rynku pieniężnego, czyli instrumenty powszechnie uznawane za bezpieczne, a pozostała część aktywów w fundusze akcji i bezpośrednio w akcje. Fundusze SKARBIEC-TOP to w rzeczywistości zarządzany w profesjonalny sposób portfel inwestycyjny złożony z wielu funduszy. Fundusze SKARBIEC-TOP posiadają specjalną klasę jednostek dedykowaną grupie Klientów Private Banking BRE Banku: STABILNĄ lub AGRESYWNĄ. Decydując się na inwestycje w Funduszu Funduszy SKARBCA Klienci BRE Banku wybierają jedynie preferowaną strategię inwestycyjną. Resztą procesów inwestycyjnych zajmuje się profesjonalny zespół zarządzający. Klienci BRE Banku, którzy zdecydują się wybrać tę formę inwestowania mogą liczyć na większą przewidywalność i stabilność osiąganych zysków, a w szczególności, na wyniki zdecydowanie powyżej średniej rynkowej. Minimalna kwota umożliwiająca przystąpienie przez Klientów Private Banking BRE Banku do funduszy SKARBIEC-TOP to 20 tys. zł. Co ważne Klienci BRE Banku nie ponoszą przy nabywaniu jednostek tych funduszy żadnej opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo konstrukcja produktu zapewnia korzyści podatkowe, związane (w momencie zmiany składu portfela funduszu) z brakiem konieczności  płacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych. - ?Przygotowane przez nas we współpracy ze SKARBCEM TFI Fundusze Funduszy to bardzo ciekawa forma inwestowania dla tych Klientów, którzy szukają innej niż tradycyjne lokaty bankowe możliwości lokowania wolnych środków. Produkt skierowany jest do tych Klientów, którzy skłonni są ponieść ryzyko związane z rynkiem kapitałowym i oczekują w zamian pewnej premii w postaci dodatkowych zysków. Obecna sytuacja na giełdzie, uwzględniając fakt, iż mamy za sobą okres kilkunastoprocentowej korekty notowań, szczególnie sprzyja inwestycjom typu stabilnego wzrostu? ? mówi Adam Dakowicz, odpowiedzialny za sprzedaż nowych produktów w Departamencie Obsługi Klientów Prywatnych BRE Banku Fundusze Skarbiec-TOP dla Klientów Private Banking BRE Banku dostępne są w Wydziałach Inwestycji Klientów Prywatnych, w Oddziałach Banku.
Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top