Oferta na zakup akcji Stoczni Gdańskiej złożona

Ofertę na objęcie 100 proc. akcji Stoczni Gdańskiej - Grupy Stocznia Gdynia S.A. złożyło dziś (31 maja 2006) konsorcjum Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Propozycje cenowe ustalono w wyniku analizy due dilligence. Wartość oferty jest objęta tajemnicą handlową. Warunkiem zawarcia ostatecznej transakcji jest uzyskanie przez ENERGĘ zgód korporacyjnych, czyli pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia.

Przypomnijmy, iż poprzez objęcie akcji Stoczni Gdańskiej, Koncern Energetyczny ENERGA S.A. pragnie dokonać restrukturyzacji zaległych zobowiązań Stoczni Gdynia SA, właściciela Stoczni Gdańskiej, wobec ENERGI. Stocznia Gdynia jest winna koncernowi ok. 20 mln złotych za pobraną energię elektryczną.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top