Folkor mojego regionu – finał konkursu

19 czerwca w gmachu Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC) w Warszawie odbędzie się uroczystość zakończenia trzeciej edycji konkursu ?Folklor mojego regionu? oraz wręczenie nagród laureatom. Konkurs organizowany był przez Portal [email protected] oraz Fundację Wspomagania Wsi. Wręczone zostaną również nagrody w konkursie na plakat promujący bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Konkurs ten był organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi pod patronatem medialnym Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interklasa.pl.

Konkurs "Folklor mojego regionu", o charakterze ogólnopolskim, skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe, w postaci stron internetowych, wykonane zostały przez zespoły uczniowskie pracujące pod kierunkiem nauczycieli.
 
Uczniowskie serwisy prezentują folklor regionu, w którym znajduje się szkoła ze szczególnym uwzględnieniem opisu ludowej twórczości artystycznej ? czyli muzyki (pieśni i przyśpiewki, tańce, stroje regionalne), literatury (baśnie, podania ludowe, przysłowia), sztuki i zdobnictwa (typowe budynki, skanseny, przedmioty codziennego użytku), a także zwyczajów ludowych. Zebrane materiały są ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Każda praca została przygotowana w minimum dwóch wersjach językowych.
 
Cele konkursu, czyli poszerzenie wiadomości uczestników o folklorze regionu, w którym znajduje się szkoła, udoskonalenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat oraz umiejętności pracy w zespole zostały osiągnięte. Zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim pozwala dodatkowo na promowanie regionu za granicą.
 
Zaletą konkursu było także doskonalenie wiedzy i umiejętności informatycznych, zastosowanie różnych technik, w celu otrzymania ciekawej i czytelnej strony WWW. Prace konkursowe wzbogacone są często plikami dźwiękowymi, krótkimi filmami, a także animacjami.

Do konkursu zgłosiły się 44 zespoły szkolne, jednak nie wszystkie szkoły wstawiły ostatecznie swoje strony na serwer.

Jury oceniając prace konkursowe zwracało uwagę na pomysłowe przedstawienie zebranych wiadomości, zastosowanie technik interaktywnych, dbałość o poprawność językową, a także na sposób opisania materiałów źródłowych wykorzystywanych w pracy konkursowej. Od strony technicznej jurorzy punktowali czytelność i estetykę pracy - ilustracje, kolorystykę, łatwość dotarcia do dalszych informacji, a także szybkość ładowania i poprawność wyświetlania przygotowanych stron.

Więcej informacji oraz prace konkursowe znajduja się na stronach portalu www.interklasa.pl.
 
Uroczystość finałowa odbędzie się 19.06.2005 roku (poniedziałek) w gmachu Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC), ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa.
Początek o godz. 12.00. Zapraszamy serdecznie Przedstawicieli Mediów do udziału w uroczystości!

Źródło Fundacja - Polski Portal Edukacyjny [email protected] Dostarczył netPR.pl
Authors
Top