Największe sympozjum analityczne na świecie ? ISEAC 2008

Ponad 300 chemików analityków z całego świata spotka się na Politechnice Gdańskiej podczas międzynarodowego sympozjum International Association of Environmental Analytical Chemistry ISEAC 2008. Konferencja odbywać się będzie w dniach 23–26 czerwca w Gmachu Głównym PG. Otwarcie sympozjum – poniedziałek, 23 czerwca, godz. 8.00, Aula.

Konferencja ISEAC’ 2008 jest jedną z największych w Europie, dotyczących chemii analitycznej i największą organizowaną się w tym roku w Polsce. 

– Konferencja odbywa się co dwa lata i przyjeżdżają na nią specjaliści z zakresu analityki i monitoringu środowiska z całego świata. W tegorocznym spotkaniu weźmie udział ponad trzystu uczestników. Są to głównie specjaliści zajmujący się opracowaniem nowych metod analitycznych trudniący się modelowaniem transportu zanieczyszczeń, oceną oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na organizmy żywe czy też zarządzaniem zasobami środowiskowymi – opowiada prof. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. – Podczas konferencji usłyszymy wiele prezentacji, ponad siedemdziesiąt wykładów oraz obejrzymy dwieście pięćdziesiąt sesji posterowych, które mają służyć do wymiany doświadczeń i dyskusji. Mam nadzieję, że nawiązane kontakty będą początkiem nowych programów międzynarodowych oraz implementacji nowych rozwiązań w zakresie sieci monitoringu środowiska.

Oprócz części teoretycznej konferencji, organizatorzy przygotowali także – targową. Kilkunastu wystawców zaprezentuje najwyższej jakości aparaturę i odczynniki chemiczne. Wśród nich znajdą się też stoiska z literaturą fachową. 

Organizatorem sympozjum  ISEAC 2008  jest International Association of Environmental Analytical Chemistry (ISEAC). Współorganizatorami są: Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Patronat nad konferencją objęli rektor PG, marszałek województwa pomorskiego, wojewoda pomorski, przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego i prezydent miasta Gdańska.

Szczegółowe informacje wraz z programem sympozjum znaleźć można na stronie internetowej: http://www.pg.gda.pl/chem/iaeac/

Zapraszamy: Międzynarodowe Symposium  International Association of Environmental Analytical Chemistry (ISEAC 2008), 23–26 czerwca 2008, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk Wrzeszcz.

Kontakt: Biuro Konferencji, Katedra Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, tel. (0–58)347 10 10 i  (0–58) 347 19 10, e-mail: [email protected]

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top