ING Bank w pełni zgodny z SEPA

Od 22 czerwca br. zlecenia realizowane przez klientów korporacyjnych w systemie ING BusinessOnLine pozwalają na wprowadzenie dodatkowych identyfikatorów zleceniodawcy i odbiorcy. Dzięki temu ING Bank jest w pełni zgodny ze standardem SEPA. Dodatkowo Bank rozbudował w systemie moduł wniosków elektronicznych, co zdecydowanie podwyższa jakość obsługi. Zgodnie z naszą strategią dążymy do ograniczenia liczby transakcji papierowych poprzez zastępowanie ich transakcjami elektronicznym. Zachęcamy do tego naszych klientów oferując im coraz nowocześniejsze produkty. Pierwszym krokiem przed faktycznym wprowadzeniem modelu SEPA w ING Banku było udostępnienie klientom przelewów europejskich za 5 zł. Takie rozwiązanie wprowadziliśmy już w 2007 roku. Od tego czasu zainteresowanie klientów europrzelewami stale rośnie - powiedziała Małgorzata Bilska z Departamentu Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi w ING Banku. Modyfikacje SEPA w systemie ING BusinessOnLine polegają na umożliwieniu wprowadzania identyfikatorów zleceniodawcy, odbiorcy i End-to-End determinowanych przez standard SEPA. Dodatkowo aplikacja umożliwia import zleceń z dodatkowymi polami za pomocą szablonów definiowanych przez klienta. Dostępna jest także możliwość wyeksportowania zleceń SEPA wprowadzonych jak i zrealizowanych (przychodzących oraz wychodzących). Wprowadzenie wniosków elektronicznych pozwala na znaczne usprawnienie procesu wprowadzania zmian w parametryzacji użytkowników i sposobach akceptacji zleceń w aplikacji. Dzięki modyfikacji zmiany w parametryzacji klienta będą łatwiejsze, pozbawione błędów i realizowane w krótszych terminach. Polecenie przelewu SEPA to nowy instrument elektronicznego transferu środków, przeznaczony dla płatności w euro. Jest to bardzo szybki instrument, oparty na wspólnych, otwartych zasadach i standardach obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz takich krajów jak: Szwajcaria, Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein. Szczególnym typem transakcji SEPA jest przelew SEPA Credit Transfer, który docelowo ma zastąpić wszystkie nisko-kwotowe krajowe systemy rozliczeń w EUR we wszystkich krajach Unii Europejskiej.   ING Bank Śląski należy do nielicznego grona banków w Polsce, które obsługują zarówno wychodzące (od grudnia 2008), jak i przychodzące przelewy SEPA (od stycznia 2008 roku). Bank już wcześniej przygotował się do wprowadzenia tego systemu - w listopadzie 2007 roku udostępnił rozwiązanie zbliżone do standardów SEPA, czyli przelew europejski za 5 zł, spełniający następujące warunki: ·         dokonywany w EUR, ·         składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ·         wysyłany do krajów EU, ·         rachunek beneficjenta podawany jest w formie IBAN, ·         podany kod BIC banku (kod SWIFT) do którego kierowana jest płatność, ·         opcja kosztowa SHA (oznacza, że beneficjent i zleceniodawca ponoszą wyłącznie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy, ·         brak wskazania banku pośredniczącego oraz innej niż standardowej daty waluty.
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top