Wiadomości branżowe

ATM S.A. porządkuje strukturę grupy kapitałowej

ATM S.A. w ostatnim czasie sfinalizowała sprzedaż posiadanych 60% udziałów w Cineman Sp. z o.o. i podjęła decyzję o zaprzestaniu prowadzenia dalszej działalności operacyjnej przez iloggo Sp. z o.o. Podjęte przez ATM S.A. działania mają na celu skupienie się na swojej działalności podstawowej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

Sprzedaż udziałów w Cineman Sp. z o.o.

 

Cineman Sp. z o.o. powstała jako wspólne przedsięwzięcie ATM S.A. i Monolith Films Sp. z o.o. — jednego z czołowych dystrybutorów światowych produkcji filmowych. Cineman oferuje z powodzeniem usługę Wideo na Żądanie (Video on Demand) oraz powszechnie dostępne Kino Internetowe, które było i jest nadal nowatorską propozycją na polskim rynku multimedialnym. ATM sprzedał swoje udziały w Cineman Sp. z o.o. dotychczasowemu wspólnikowi Monolith Films Sp. z o.o., zamierzając koncentrować się jedynie na wsparciu technicznym należących do Cinemana serwisów.

 

Platforma technologiczna będąca podstawą świadczenia usług przez Cinemana była pierwszym i z sukcesem zakończonym wdrożeniem platformy ATM InternetTV. Od tego czasu platforma ATM InternetTV spotkała się z zainteresowaniem komercyjnym wielu klientów, o czym świadczą z sukcesem zakończone wdrożenia m.in. dla: TV Biznes, Tele5, Totalizatora Sportowego, Rzeczpospolitej (portal tv.rp.pl). Obecnie oferowana platforma ATM InternetTV z powodzeniem obsługuje także należący do spółki Redefine portal ipla.tv, który oglądany jest przez ponad 1 mln użytkowników miesięcznie i posiada ponad 30% udział w łącznym czasie oglądania polskich telewizji internetowych (wg badania Megapanel PBI/Gemius, IX 2009), będąc w ten sposób liderem tego segmentu.

 

W ramach współpracy z Cinemanem chcielibyśmy skupić się na naszej działalności podstawowej, tj. dostarczaniu technologii, a zarządzanie, rozwój spółki i sprzedaż multimedialnego kontentu pozostawić Monolith Films, czyli naszemu dotychczasowemu wspólnikowi” — powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A. „Uznaliśmy to rozwiązanie za najlepsze zarówno dla dalszego rozwoju Cinemana, jak i dla ATM, który w chwili obecnej nie będąc zaangażowany kapitałowo będzie mógł dostarczać swoją technologię bez ograniczeń do wszystkich uczestników rynku” — dodał Roman Szwed.

 

Zaprzestanie prowadzenia działalności przez iloggo Sp. z o.o.

 

Równolegle do decyzji o sprzedaży udziałów w Cineman Sp. z o.o., zarząd ATM S.A. wspólnie z pozostałym udziałowcem spółki podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności operacyjnej przez iloggo Sp. z o.o. Wydawany przez tę spółkę serwis internetowy www.iloggo.pl należał do inicjatyw określanych jako „Web 2.0”. Stanowił narzędzie umożliwiające wygodne zarządzanie z dowolnego komputera w sieci odnośnikami do najczęściej używanych stron internetowych, wspierał także tworzenie społeczności internautów skupionych wokół wspólnych zainteresowań.

 

Udziałowcy iloggo Sp. z o.o. zgodnie ustalili, że do dalszego rozwoju spółki i oferowanych przez nią produktów niezbędne byłoby poniesienie istotnych nakładów finansowych na działania marketingowe, które pozwoliłyby na zwiększenie zasięgu portalu i zbudowania jego popularności niezbędnej do osiągnięcia progu rentowności. Mając na uwadze, że wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem finansowym, a powodzenie przedsięwzięcia mimo to byłoby niepewne, udziałowcy spółki podjęli wspólnie decyzję o zaprzestaniu jej dalszego prowadzenia. Portal www.iloggo.com zakończy swoją działalność z dniem 31.01.2010 roku. Natomiast wiedza technologiczna i doświadczenie zdobyte przy obsłudze serwisów iloggo może być z powodzeniem użyta do realizowanych w przyszłości projektów.

 

Iloggo nigdy istotnie nie obciążało wyników finansowych ATM S.A., niemniej do osiągnięcia poziomu przychodów, który zadowalałby udziałowców, wymagane byłoby poniesienie nieakceptowalnych przez nas nakładów finansowych” — powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ds. finansowych w ATM S.A. „Oprócz wymiernych korzyści wynikających z zaprzestania finansowania iloggo, decyzja o likwidacji spółki pozwoli nam się skupić na bardziej dochodowych przedsięwzięciach realizowanych z sukcesem przez ATM” — dodał Tadeusz Czichon.

 

 ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

 

Od 2006 roku ATM S.A. z sukcesem buduje grupę kapitałową, w skład której wchodzi obecnie 10 podmiotów z Polski i zagranicy. Spółki grupy kapitałowej uzupełniają kompetencje telekomunikacyjne ATM S.A. w dwóch głównych obszarach: integracji systemów teleinformatycznych oraz produkcji i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

 

 

 

 

Źródło ATM S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts