Konferencja dedykowana współczesnej geodezji i kartografii

Dziś geodezja to nowoczesne mobilne skanery laserowe, modelowanie przestrzeni wirtualnej i precyzyjne odtwarzanie rzeczywistości za pośrednictwem wirtualnych obrazów z dokładnością do dwóch, trzech milimetrów. Na Politechnice Gdańskiej spotka się ponad 120 specjalistów z całej Polski, by dyskutować o problemach współczesnej geodezji, hydrografii oraz nawigacji. Otwarcie konferencji odbędzie 1 lipca o godz. 10.00 w Auli w Gmachu Głównym PG. Szczególnie zapraszamy na otartą dla wszystkich wystawę nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i hydrograficznego połączoną z warsztatami technologicznymi. Będą skanery laserowe, odbiorniki GPS, oprogramowanie CAD i GIS oraz geodezyjne systemy pomiarowe. Spotkanie pod hasłem Geomatyka 2010 obejmuje XXIII Konferencję Naukowo-Techniczną Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej Geodezji na wydziałach niegeodezyjnych Polskiej Akademii Nauk oraz krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii prowadzone w tym roku pod hasłem „Służby Hydrograficzne istotnym elementem zabezpieczenia handlu morskiego”. Konferencja skierowana jest do pracowników i pracodawców branż inżynieryjnych, przede wszystkim z dziedziny geodezji, budownictwa, inżynierii transportu, architektury, planowania przestrzennego, hydrografii, nawigacji i administracji samorządowej. Co istotne, wśród uczestników znajdą się nie tylko pracownicy naukowi z PAN i polskich uczelni wyższych, ale także geodeci powiatowi z regionu całego Pomorza oraz Warmii i Kujaw. Przybędzie także kilkanaście osób z Holandii, Niemiec i Szwajcarii. – Zależało nam na pokazaniu niezwykle dynamicznego rozwoju współczesnej geodezji i kartografii oraz na zaakcentowaniu rozległej współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ze środowiskiem biznesu. Wszak, co warto podkreślić, jesteśmy jedynym wydziałem w Polsce, kształcącym studentów na kierunku geodezja i kartografia, który może pochwalić się pierwszą kategorią naukową – mówi dr inż. Jakub Szulwic z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Zakładu Geodezji. Co więcej, geodezja i kartografia cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. W ubiegłym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegało się 16 kandydatów. Dwudniowa konferencja Geomatyka 2010 ma na celu wymianę doświadczeń z zakresu geodezji inżynieryjnej, w tym diagnostyki obiektów, geodezji satelitarnej, geoinformatyki i sieci geodezyjnych. Zebrani poruszać będą także zagadnienia związane z digitalizacją zasobów i baz danych georeferencyjnych oraz z nawigacją i hydrografią. Będzie też mowa o wykorzystaniu skaningu laserowego i aparatów bezzałogowych z kamerami w pracy geodetów. Zaplanowano nawet wystąpienie przedstawicieli firmy Diaz Kompleksowe Usługi Geodezyjne, dotyczące „Obsługi geodezyjnej przy budowie stadionu PGE Arena w Gdańsku”.  A „Problemom kształcenia na kierunku geodezja i kartografia” przyjrzy się m.in. dyrektor APEKS Gdańsk, Krzysztof Matysik, członek Rady Konsultacyjnej przy WILiŚ PG. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ponad 60 referatach, dyskusjach i obradach plenarnych. Na wystawę „Innowacje w Geodezji i Hydrografii” zapraszamy 1 lipca, w godz. 10–15.00 na Dziedzińcu Północnym PG. Najnowszy sprzęt geodezyjny zaprezentują firmy: Apeks Sp. zoo, CARIS BV, Laser 3D, Leica Geosystems Sp. zoo, PROCAD SA oraz TOOL Softweare.  Wstęp wolny. Na wystawę, połączoną z warsztatami szczególnie zapraszamy przyszłych geodetów, kandydatów na studia i studentów. – Warto wybrać się na wystawę, by świadomie wybrać kierunek studiów, a przede wszystkim by zadziwić się możliwościami współczesnej kartografii i geodezji. Mówiąc o tych dziedzinach wiedzy nie możemy mieć na myśli jedynie niwelatora (mocowany na trójnożnym statywie przyrząd umożliwiający pomiar różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi, przyp. red.) czy teodolitu  (instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych, przyp. red.) – zaznacza dr inż. Jakub Szulwic, kierownik Zakładu Geodezji, organizator konferencji. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie również nowa oferta kształcenia na kierunku geodezja i kartografia na PG – 2 lipca, godz. 11.15, sala 403 Gmach Główny PG. Organizatorem konferencji Geomatyka 2010, jest Zakład Geodezji na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Więcej: www.2010.geomatyka.eu Plan konferencji: http://www.2010.geomatyka.eu/plan-GEOMATYKA2010.pdf Sekretariat konferencji
Zakład Geodezji,WILiŚ, budynek HYDRO p. 117
tel.: 58 347 17 31, e-mail: [email protected]
Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top