CDIO, czyli nowa generacja inżynierów

Politechnika Gdańska należy do światowego konsorcjum CDIO ? poinformował prof. Andrzej Zieliński, prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych PG. Oznacza to, że jako ośrodek akademicki dołączyliśmy do grona 53 uczelni z całego świata, które pragną realizować program kształcenia inżynierów ?praktycznych? ? potrzebnych gospodarce.  Podkreślić należy, że uczelnie członkowskie jednogłośnie przyjęły Politechnikę Gdańską do konsorcjum.

Do CDIO należą uniwersytety z dwudziestu sześciu krajów, w tym: Massachusetts Institute of Technology, Chalmers Goeteborg, KTH Sztokholm, Sydney University, Catalunya University, Webster`s College, Universidad Santiago de Chile, Notre Dame University USA i wiele innych. W Polsce, poza PG do konsorcjum CDIO należy również Politechnika Warszawska.

CDIO (Conceive ? Design ? Implement ? Operate) to kompleksowy sposób kształcenia inżynierów zmierzający do kreowania produktów i systemów w oparciu o ciągły i harmonijny rozwój wielu umiejętności, które mają współgrać ze sobą i tworzyć wspólnie wartość dodaną. Konsorcjum CDIO stawia na dużą liczbę prac projektowych, gdyż to właśnie one najpełniej pozwalają na ewaluację przygotowania i kwalifikacji studentów. Poza tym studenci mają mieć realny wpływ na to, czego się uczą. Mają m.in. uczestniczyć w tworzeniu przedmiotów blokowych.

Uczelnie zrzeszone w CDIO podkreślają, że należy pozostawić studentom szerokie pole do popisu w poszukiwaniu tematów prac projektowych i dyplomowych, rozwiązań, które planują w nich zastosować oraz sposobów ich finansowania i optymalizacji kosztów. Młodzież ma więc nauczyć się wszystkiego, co pozwoli im na wprowadzenie pomysłu w życie.
? To możliwe. Podczas wizyty w Rejkjawiku miałem okazję przyglądać się, jak studenci sprawdzali, czy zaprojektowany przez nich samolot poleci ? opowiada prof. Andrzej Zieliński, także  kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym PG.

? System zakłada, że student ma nie tylko dysponować wiedzą z konkretnych przedmiotów, ale ma nauczyć się rozwiązywać całe złożone procedury. Podobnie jak w Krajowych Ramach Kwalifikacji, w CDIO ważne są trzy elementy: wiedza, umiejętności i postawa ? wyjaśnia prof. Andrzej Zieliński. ? Żeby wykształcić dobrego inżyniera, trzeba kłaść ogromny nacisk na projektowanie oraz na to, by student miał sposobność wytworzenia tego, co chce wykreować.

Ważnym celem współdziałania ośrodków inżynierskich z całego świata jest również wdrożenie w skali całej uczelni projektów zespołowych, tzn. interdyscyplinarnych grup studentów realizujących projekty wynikające bezpośrednio z potrzeb gospodarki. Siłę zespołów wielokrotnie podkreślał prof. Henryk Krawczyk, rektor PG.

? CDIO to innymi słowy Zintegrowany System Kształcenia Inżynierów i tą drugą nazwą będziemy posługiwać się na uczelni ? mówi prof. Andrzej Zieliński.

Politechnika Gdańska przystępując do CDIO postawiła sobie kilka celów: ? Politechnice Gdańskiej zależy na dostarczeniu rynkowi pracy nowoczesnego inżyniera, potrafiącego nie tylko rozwiązywać istniejące problemy, ale także umiejącego tworzyć nowe idee. I chętnego do ciągłego rozwoju inżynierskich umiejętności ? zaznacza prorektor Andrzej Zieliński.

Profesor podkreśla, że dzięki standardom CDIO studenci będą autentycznie zadowoleni z tego, co robią, gdyż będą mieli wpływ na program kształcenia.
? Mam nadzieję, że nasi absolwenci wyedukowani w sposób podobny, jak w innych uczelniach zagranicznych, będą przygotowani lepiej do pracy poza krajem, w międzynarodowych koncernach i przedsiębiorstwach, do pracy w zespołach ? mówi prorektor.

? Liczę, że system CDIO stworzy możliwości większego udziału Politechniki Gdańskiej w procesach innowacyjnych wielu firm. Będzie to także istotny krok w podnoszeniu jakości kształcenia, po wprowadzeniu wartości katalogu ECTS. Współpraca w ramach CDIO posłuży także wzrostowi rangi uczelni ? dodaje prof. Andrzej Zieliński.

Powołane przed kilkunastu laty konsorcjum ma dążyć do zmniejszenia dysproporcji między tradycyjnym kształceniem inżynierów, a potrzebami rynku pracy. Działanie CDIO zainicjowały wiodące uczelnie inżynierskie z USA, Kanady, Europy, Australii i Nowej Zelandii oraz Afryki i Azji.

Przedstawiciele konsorcjum CDIO spotykają się dwa razy w roku. Najbliższe seminarium odbędzie się w dniach 22?23 września 2011 w Gdańsku, gospodarzem będzie Politechnika Gdańska.

PG należy do konsorcjum CDIO od początku maja 2011.

Polecamy stronę domową http://www.cdio.org/

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top