Bank Pocztowy na konferencji o wykluczeniu finansowym

Prezes Banku Pocztowego, Tomasz Bogus wziął udział w  konferencji „Pokolenie 50+. Nowe technologie a usługi finansowe”, która odbyła się 28 czerwca br. w Sali Kolumnowej w Sejmie.

Jedną z grup docelowych Banku Pocztowego są osoby, które dotychczas nie korzystały z usług bankowych. Dlatego Tomasz Bogus, Prezes Banku Pocztowego, wziął udział w poświęconej problemowi wykluczenia finansowego konferencji „Pokolenie 50+. Nowe technologie a usługi finansowe”. Organizatorzy konferencji to: Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Narodowy Bank Polski oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Podczas panelu dyskusyjnego Prezes Banku Pocztowego przedstawił wyniki przeprowadzonego na zlecenie Banku Pocztowego przez TNS PENTOR najnowszego badania nieubankowionych. Opowiedział również o skutecznym modelu biznesowym, osiągalnym dzięki połączeniu technologii Banku Pocztowego i sieci Poczty Polskiej.

Organizatorzy konferencji podkreślali istotą rolę edukacji finansowej społeczeństwa, a szczególnie osób starszych oraz mieszkańców małych miejscowości. Działania te wpisują się w akcje podejmowane przez Bank Pocztowy, którego grupą docelową są m.in. osoby zamieszkujące miasta poniżej 50 tys. mieszkańców, jak również Nestorzy. Z myślą o nich Bank Pocztowy oferuje specjalnie dostosowane produkty bankowe, które są dostarczane poprzez rozbudowaną sieć sprzedaży.

Misją Banku Pocztowego jest prosta i dostępna bankowość. Ważnym elementem jest edukacja finansowa. Dzięki wizytom na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, jak również artykułom edukacyjnym w prasie, Bank stara się w przystępny sposób przedstawiać zalety płynące z korzystania z usług finansowych i przyczyniać się do zwiększania poziomu ubankowienia Polaków

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top