Zmiany w UNIQA Group Austria

UNIQA Group Austria wytyczyła długofalowe cele do 2020 roku oraz podjęła pierwsze decyzje będące ważnym krokiem do ich realizacji. Z dn. 1 lipca br. rozpoczyna działalność nowy Zarząd Grupy w Austrii. Jednocześnie holding UNIQA rozdzieli się na część austriacką – UNIQA Austria i międzynarodową – UNIQA International.

Grupa UNIQA wytyczyła następujące cele długofalowe:

- Podwojenie liczby klientów do 15 milionów do roku 2020
- Koncentracja na ubezpieczeniach jako działalności podstawowej
- Poprawa zysków o 400 milionów euro do roku 2015
- Przygotowanie do podwyższenia kapitału w roku 2013, większość akcji pozostanie w rękach kluczowych inwestorów austriackich
- Cztery programy priorytetowe, w tym nowa struktura korporacyjna i nowy zespół
- Zmiany personalne wynikające z nowych celów

Podwojenie liczby klientów do 15 milionów do roku 2020
UNIQA ma obecnie 7,5 mln klientów w 21 krajach europejskich, a ich 16,5 mln kontraktów zarządzanych jest przez 22.000 pracowników i agentów oraz brokerów, banki i innych pośredników. Do roku 2020 UNIQA planuje pozyskać dodatkowych 7,5 mln klientów, to jest podwoić liczbę do 15 mln klientów.

Koncentracja na ubezpieczeniach jako działalności podstawowej
UNIQA to jedno z najstarszych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie, jej korzenie sięgają roku 1811. W przyszłości również będzie się koncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa w życiu swoich klientów. Ponieważ za sprawą gwałtownego wzrostu w ciągu ostatnich kilku lat Grupa UNIQA stała się podmiotem bardzo złożonym, wszystkie działania są obecnie weryfikowane pod względem wkładu w podstawową działalność ubezpieczeniową oraz pod względem bezpośredniego przełożenia na korzyści dla klientów.

Poprawa zysków o 400 milionów euro do roku 2015
Długoterminowa strategia Grupy UNIQA, obejmująca cztery programy priorytetowe oraz nowo utworzoną strukturę, zapewnia wysoki potencjał zrównoważonej poprawy zysków.

Przygotowanie do podwyższenia kapitału w roku 2013, większość akcji pozostanie w rękach inwestorów austriackich
W przeszłości Grupa UNIQA finansowała swoją ekspansję niemal wyłącznie ze środków własnych. Aby osiągnąć ambitne cele wzrostu założone na przyszłość, nie wystarczy zwykłe zwiększenie rentowności. - Za zgodą Rady Nadzorczej bezzwłocznie rozpoczniemy przygotowania do znacznego podwyższenia kapitału, które ma zostać przeprowadzone w roku 2013, wraz z podwyższeniem kapitału przewidujemy znaczny wzrost akcjonariatu rozproszonego UNIQA i chcemy, aby przez to akcje UNIQA stały się atrakcyjne dla szerokiej grupy inwestorów – zapowiedział Dr. Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Versicherungen AG. Obydwie podstawowe grupy akcjonariuszy UNIQA – z jednej strony Grupa Raiffeisen Bank, a z drugiej Austria Privatstiftung i Collegialität Versicherungsverein – utrzymają po podwyższeniu kapitału co najmniej 51% kapitału zakładowego. Gwarantuje to, że większość akcji Grupy UNIQA pozostanie w rękach dotychczasowych inwestorów austriackich.

Cztery programy priorytetowe, w tym nowa struktura korporacyjna
Nowy Zarząd UNIQA postanowił oprzeć podwyższenie kapitału na czterech programach priorytetowych, w ramach których struktura firmy zostanie dostosowana do nowych wyzwań. Programy obejmują UNIQA Austria, Raiffeisen Insurance Austria, UNIQA International oraz opracowanie przyszłościowego zarządzania obszarem ryzyka. Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia Polski, jest rozdzielenie UNIQA Holding na część austriacką – UNIQA Austria i międzynarodową – UNIQA International.

Działalność międzynarodowa, która już dzisiaj odpowiada za 40% całości obrotów Grupy, również w przyszłości będzie dysponować największym potencjałem wzrostu w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Ze względu na znaczenie strategiczne działalności ponad 40 spółek zagranicznych ich jednostką nadrzędną będzie niezależny holding międzynarodowy – UNIQA International. - Bazując na dziesięcioletnim doświadczeniu dążymy do wzrostu składki, który znacznie przewyższy średnią rynkową, tworząc w tym celu nowy model biznesowy zorientowany na regionach. Nasz sprawdzony model  bancassurance będzie również napędzać wzrost organiczny. Ponadto będziemy selektywnie sprawdzać możliwości przejęć w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej – powiedział Dr. Andreas Brandstetter.

W skład nowego Zarządu UNIQA International wchodzą doświadczeni członkowie zarządów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Prezesem Zarządu będzie Wolfgang Kindl, reprezentujący działalność międzynarodową w Zarządzie Holdingu. W Zarządzie UNIQA International znaleźli się również dwaj wcześniejsi członkowie Zarządu UNIQA Polska – Peter Lackner i Hans Christian Schwarz.

Zmiany personalne wynikające z nowych celów

Długofalowe cele przekładają się również na obsadę kluczowych stanowisk. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Konstantin Klien – od 1 stycznia 2002 roku Prezes Zarządu UNIQA Versicherungen AG – odejdzie ze spółki z dniem 30 czerwca 2011 roku. Nowy skład Zarządu wywodzi się z UNIQA i ma długie doświadczenie w zarządzaniu naszą firmą. Od 1 lipca 2011 roku w skład Zarządu UNIQA Versicherungen AG wejdą następujący członkowie: Andreas Brandstetter (Prezes Zarządu), Hannes Bogner (CFO – Dyrektor Finansowy), Hartwig Löger (UNIQA Austria), Wolfgang Kindl (UNIQA International), Kurt Svoboda (CRO – Dyrektor ds. Ryzyka), Gottfried Wanitschek (Obsługa Klientów Kluczowych i Inwestycje).

- Polska ma w Grupie UNIQA szczególne znaczenie – jako jeden z największych i najbardziej znaczących rynków poza Austrią, odgrywamy bardzo istotną rolę w ramach krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Osiągniecie celów strategicznych, wyznaczonych przez Kierownictwo Grupy UNIQA, w istotnej części spoczywa na naszych Spółkach. Jestem przekonany, że w ramach nowej struktury będziemy mogli rozwijać się jeszcze dynamiczniej i zdobywać nowe obszary biznesu. Nowa strategia to dla nas nowe szanse, które z pewnością wykorzystamy jak najlepiej – podsumował Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu spółek Grupy UNIQA w Polsce.

 

(Źródło: UNIQA Group Austria)

Źródło Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top