Wiadomości branżowe

Europejskie postulaty w kwestii wspólnego rynku energii

Dyskusje tematyczne poświęcone dziedzinie energetyki już tradycyjnie stanowią bardzo ważny element kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach. Drugiego dnia EEC 2014 była mowa m.in. o wspólnym rynku energii w Europie, inwestycjach w tym sektorze oraz szczegółowych zagadnieniach związanych ze stanem polskiej energetyki.

<

p>Zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym i bieżącymi wyzwaniami dotyczącymi tej branży poruszył już pierwszego dnia, w przemówieniu inaugurującym VI Europejski Kongres Gospodarczy Donald Tusk, Premier RP. Tematyka ta stanowiła też ważny element drugiego dnia najważniejszego w Polsce cyklu debat gospodarczych, odbywającego się w Katowicach.

Podczas poświęconej temu tematowi sesji Wspólny rynek energii w Europie dyskutowano m.in. o perspektywach jednolitej polityki zakupu energii w UE, wpływie polityki ochrony klimatu na rynek energii czy inwestycjach koniecznych dla budowy wspólnego rynku energii.

W trakcie debaty podkreślano rolę zacierania różnic w kształtowaniu polityki energetycznej:

? Nie może być tak, że cena energii w UE jest najwyższa na świecie. Nie może być tak, że w USA 1 MWh kosztuje 67 euro, a w UE 171 euro. (?) Wydaje mi się, że wszystko bierze się z jednej przyczyny, a mianowicie z tego, że mamy ciągle w UE 28 narodowych polityk energetycznych ? diagnozował Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investments, wiceprzewodniczący rady dyrektorów CEEP.

Ważnym wątkiem dyskusji okazały się kwestie bezpieczeństwa energetycznego, związane z bieżącą sytuacją polityczną na Ukrainie:

? Bardzo zachęcam do wprowadzenia do końca przepisów i regulacji, które są uzgodnione, ale których jeszcze nie udaje się w całości wdrożyć. To, co się obecnie dzieje w Rosji i na Ukrainie to pewien znak ostrzegawczy, że należy przyspieszyć wprowadzenie uzgodnionych regulacji na rynku energetycznym ? mówiła Mari Kiviniemi, Premier Finlandii w latach 2010-2011, dodając, że państwa UE powinny zwiększyć wydajność energetyczną i oszczędność energii, a także promować wykorzystanie OZE i badania nowych technologii w tym obszarze. Uczestnicy dyskusji zwracali także uwagę na fakt, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego pojawia się cyklicznie, w momencie większych kryzysów politycznych, tymczasem wymagałaby rozwiązań kompleksowych.

Prelegenci odnieśli się także do sformułowanej przez polski rząd propozycji unii energetycznej:

? Jednym z rezultatów kryzysu na Krymie będzie to, że powstaną nowe poziomy współpracy w zakresie energetycznym. Myślę, że w tej kwestii propozycja Donalda Tuska jest bardzo ważna. Może to być początek dyskusji w Europie na temat tego, jak możemy lepiej koordynować politykę energetyczną i jak KE jako rząd europejski może mieć silniejszą rolę w formułowaniu i wykonywaniu wspólnej polityki energetycznej ? stwierdził Ian Brzezinski z Rady Atlantyckiej.

W panelu dyskusyjnym Inwestycje w sektorze energii, padły ważne wnioski na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym sektorze, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Mówiono również o unijnych regulacjach i tym jak przekładają się na polską politykę energetyczną.

Tematyka energetyczna była poruszana podczas drugiego dnia kongresu także w trakcie sesji Polska energetyka ? fakty i mity, Efektywność i generacja rozproszona ? recepty na problemy współczesnej energetyki, Energetyka. Rynek mocy, Energetyka atomowa w UE czy spotkania Polska-Japonia zatytułowanego Współpraca w zakresie transferu technologii dla polskiego sektora energetycznego. Podczas kongresu zaprezentowano również raport PwC i ING Banku Śląskiego ?5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014?, dotyczący kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego sektora elektroenergetyki.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu

Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts