Globalna ekspansja polskich firm w opinii uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014

Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach sporo miejsca poświęcono międzynarodowemu rozwojowi przedsiębiorstw. Panele z udziałem przedstawicieli polskiej i światowej polityki oraz biznesu pozwoliły na porównanie perspektyw i wyciagnięcie cennych dla obu stron wniosków dotyczących m.in. możliwości wzajemnych inwestycji. < p>Globalna ekspansja polskich firm jest tematem przewijającym się po raz kolejny podczas sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Drugiego dnia tegorocznej edycji kongresu wśród dyskusji dominowały te dotyczące współpracy na liniach: Afryka?Europa Centralna i Pakistan?Europa Centralna. Już po raz drugi, w ramach kongresu odbyło się Forum Współpracy Gospodarczej Afryka?Europa Centralna, podczas którego poruszono m.in. zagadnienia związane z sektorami gospodarki o największym potencjale współpracy, możliwościami inwestycyjnymi w segmencie wydobywczym, atrakcyjnymi dla europejskich inwestorów regionami, specyfiką afrykańskiego rynku pracy oraz rolą dyplomacji i administracji we wsparciu ekspansji europejskich firm w Afryce. ?Gdybyśmy oceniali nasze relacje statystycznie rok do roku, to w 2013 roku i w pierwszej połowie 2014 roku spotkał nas niewątpliwy sukces, bo nastąpił wzrost obrotów handlowych pomiędzy Polską, a Afryką o 20-22 proc., a wzrost eksportu z Polski do Afryki wyniósł ponad 30 proc. To jest bardzo dobry wynik. W bieżącym roku rząd polski starał się intensyfikować te relacje. Wiele wizyt gospodarczych premiera Donalda Tuska i ministerstwa gospodarki przekładało się na bardzo wiele forów gospodarczych w każdym z poszczególnych krajów Afryki. Bardzo wiele polskich firm miało szanse, które uważam za zrealizowane. Etiopia, Senegal, Angola, czy Kongo to kraje, w których nasze firmy w ciągu ostatniego roku już podpisały, czy są na ukończeniu sporych kontraktów ?mówił Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślała wysiłki MSZ i Ministerstwa Gospodarki mające służyć nawiązaniu ściślejszych relacji z Afryką, m.in. wsparcie Programu Go Africa. Z kolei Kamel Bennaceur, minister przemysłu, energetyki i górnictwa Tunezji, nakreślił ramy potencjalnej współpracy z Polską: ?Tunezja może eksportować do Polski dużo towarów. To nie tylko usługi turystyczne, ale także np. produkty z dziedziny nawozów, nowe technologie. Możemy tez zaproponować współpracę z siecią firm z branży motoryzacyjnej. Nasz przemysł lotniczy rozwinął się na tyle, że współpracujemy z firmą Boeing. Są też sektory jak np. energetyczny i sektor górnictwa, które z kolei dostarczają wiele możliwości inwestycji w naszym kraju ? mówił. Essossima Legzim-Balouki, minister handlu i promocji sektora prywatnego Togo, wspominała o możliwościach inwestycyjnych w branżach takich jak przemysł górniczy, rolnictwo, usługi i komunikacja. Hadi S. Belazi z libijskiej rady ds. ropy i gazu (Libyan Oil and Gas) wyraził natomiast nadzieje, że polski przemysł przypomni sobie o Libii: ? Mamy ropę i gaz, a infrastruktura petrochemiczna jest dość słabo rozwinięta, zaś konsumpcja naszych zasobów jest wykorzystywana tylko na eksport. Chcemy umożliwić dostęp do surowców, a mamy bardziej stabilną sytuację niż np. Ukraina. Libia jest też dobrym krajem, jeśli chodzi o energię słoneczną i to można byłoby wykorzystać przy projektach paneli solarnych. W przyszłości chcemy też eksportować więcej gazu, ale to wymaga współpracy i inwestycji ? dodał. Xavier Ricou, przedstawiciel Senegalu, New Project Director, APIX, podkreślał: ?Senegal ma słońce, przestrzeń, dostęp do oceanu, jest w pięknej lokalizacji geograficznej, mamy stabilny rząd i parlament, a życie nie jest drogie. Mamy też wielkie ambicje, które chcemy realizować i to jest nasz potencjał. Jednak mamy też wady. Infrastruktura i jej serwisowanie jest słabo rozwinięta, mamy problem z uzyskaniem dostępu do surowców, mamy duże zapotrzebowanie na inwestycje i jesteśmy gotowi przyjąć bardzo dużą liczbę interesantów i inwestorów. Lazarous Kapambwe specjalny doradca przewodniczącego ds. ekonomicznych Unii Afrykańskiej w podsumowaniu podkreślał potencjał afrykańskiego rynku: ? W Afryce są możliwości inwestowania i ważne, aby biznes i społeczność Europy Centralnej zdawała sobie sprawę z nich sprawę. Do 2040 roku populacja Afryki wyniesie 1,5 miliarda osób, więc jest to wielki rynek zbytu i ogromna liczba konsumentów ? mówił. Kooperacji na linii Polska-Japonia poświęcono natomiast spotkanie Współpraca w zakresie transferu technologii dla polskiego sektora energetycznego z udziałem przedstawicieli polskiego parlamentu i japońskich przedsiębiorstw. Natomiast inaugurujący Forum Współpracy Gospodarczej Pakistan ? Europa Centralna panel Ramy współpracy gospodarczej zdominowały obustronne deklaracje o zacieśnianiu współpracy. ? Zamierzamy zintensyfikować współpracę Pakistanu z całym regionem Europy Środkowej, nie tylko z Polską. Dostrzegamy wielki potencjał w gospodarce Pakistanu i duże szanse rozwoju dla firm z Polski. Obecnie trzy czwarte eksportu z Polski trafia na rynki unijne. Chcemy dywersyfikować rynki, zwiększać eksport także do krajów pozaeuropejskich. W 2013 roku nasze obroty z Pakistanem wyniosły ponad 310 mln dolarów ? mówił Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki. ? Pakistan wprowadza reformy gospodarcze, dzięki temu osiągnęliśmy pięcioprocentowy rozwój w pierwszym kwartale tego roku. Koncentrujemy się na gospodarce, a także na edukacji i służbie zdrowia. Reformy w Pakistanie są prowadzone w duchu liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji ?podkreślałKhurram Dastgir Khan, minister handlu Pakistanu. Wśród potencjalnych sektorów deklarowanej współpracy, paneliści wymieniali energetykę. W jej obrębie władze Pakistanu wyraziły zainteresowanie importem polskiego węgla.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

### 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl Zapraszamy również: Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/
Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top