Potrzeba szerokiej debaty o partnerstwie transatlantyckim ? jednym z głównych wniosków Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Brakuje szerokiej konsultacji umowy o TTIP ze środowiskami biznesowymi ? mówił Roman Rewald, członek zarządu AmCham drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress ? EEC) w trakcie panelu Partnerstwo transatlantyckie ? skutki dla gospodarki, poświęconego w całości zagadnieniu Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. < p>Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) to koncepcja globalnego porozumienia gospodarczego, które ma w założeniu wyeliminować cła, bariery administracyjne i regulacyjne, utrudniające handel i inwestycje pomiędzy UE oraz USA. O jego szczegółach w trakcie drugiego dnia kongresowych debat dyskutowali przedstawiciele polityki i biznesu. Podczas debaty mówiono o tym, jak wygląda aktualny stan negocjacji w sprawie partnerstwa i jakie mogą być jego perspektywy w ujęciu makrogospodarczym. Uczestnicy debaty definiowali także beneficjentów i korzyści związane z planowanym porozumieniem oraz potencjalne obszary ?wrażliwe?, jakie mogą pojawić się w sektorach: finansowym, audiowizualnym i usług elektronicznych, własności intelektualnej czy rolnictwa. Sporo miejsca poświęcono także kwestii wpływu umowy handlowej pomiędzy UE i USA na inne rynki światowej gospodarki. Roman Rewald, członek zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, partner Weil, Gotshal & Manages,podkreślał znaczenie upowszechniania wiedzy na temat partnerstwa, dodając, że amerykańska izba chce wraz z ambasadą USA, przedstawicielami rządu
i organizacji biznesowych powołać forum umożliwiające konsultacje umowy TTIP dla polskich środowisk biznesowych. ? Świadomość tego, co TTIP znaczy dla Polaków jest wciąż niewielka, a jeśli przedsiębiorcy nie wiedzą, jak ważny to temat, nie są w stanie wyartykułować swoich obaw. Trzeba mówić o TTIP. Teraz jest czas, by zgłaszać obawy i wątpliwości, a nie dopiero wtedy, gdy umowa już zostanie wynegocjowana ? podkreślił. Kolejni prelegenci podkreślali, że przyczyna niedoinformowania środowisk biznesowych może być również definiowana w inny sposób: ?Europejscy przedsiębiorcy także nie mają wspólnego stanowiska w sprawie TTIP. Jeśli chodzi o ich wspólne stanowisko, to takie po prostu nie istnieje (?) Gdyby dziś umowa TTIP stanęła na forum Parlamentu Europejskiego nie jestem w stanie z czystym sumieniem stwierdzić, że wiem, jaki byłby wynik tej debaty ? powiedział Jacek Krawczyk, przewodniczący grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, akcentując kwestię aktywnych organizacji i stowarzyszeń, sceptycznych wobec umowy o transatlantyckim wolnym handlu, które zyskują coraz większy wpływ na europejskie władze i proces podejmowania decyzji w UE. Dan Mullaney, główny negocjator USA zapewniał, że uwagi i wątpliwości związane z traktatem mogą być zgłaszane w każdej chwili, do obu negocjatorów traktatu, a kolejne tury negocjacji mają służyć konsultacjom z interesariuszami. Dlatego tak ważną kwestią jest nagłaśnianie wiedzy o partnerstwie, którą zgodnie akcentowali wszyscy uczestnicy debaty.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl Zapraszamy również: Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/
Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top