Laureaci plebiscytu Top Inwestycje Komunalne 2014. Wydarzenie towarzyszące VI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu

Będzin, Bogdaniec, Gdańsk, Kielecki Obszar Metropolitalny, Łódź, Końskie, Poznań, Toruń, Tychy, Zabrze ? inwestycje komunalne z tych miast zwyciężyły w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014. W głosowaniu internautów najlepszą okazała się wspólna inwestycja Bytomia i Radzionkowa. W plebiscycie internetowym oddano 24 tysiące głosów. Wręczenie nagród odbyło się 8 maja br. podczas uroczystej gali towarzyszącej VI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach. < p>Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2014 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Konkurs miał na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. ? Od początku Europejskiego Kongresu Gospodarczego znaczące miejsca zajmuje tematyka samorządowa ? mówił Wojciech Kuśpik prezes PTWP, inicjator EEC, otwierając uroczystą galę. ? Ostatnie lata wyraźnie pokazały, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju odgrywają samorządy. Właśnie dlatego po raz trzeci organizujemy konkurs na najlepsze inwestycje komunalne ? dodał. Głosami Rady Konsultacyjnej nagrodzonych zostało dziesięć inwestycji komunalnych z całej Polski, prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej. Obiekt, który zwyciężył w plebiscycie internetowym, otrzymał nagrodę specjalną od czytelników Portalusamorzadowego.pl. Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2014:
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie ? za inwestycję, dzięki której ponad 90 procent mieszkańców gminy uzyska dostęp do kanalizacji sanitarnej. Ponadto po realizacji robót budowlanych odtwarzana jest nawierzchnia dróg, co w znaczący sposób podnosi ich standard.
 • Zbuduj-Zamień-Zaoszczędź ? inwestycja budownictwa komunalnego w Poznaniu ? za budowę oraz system zamiany mieszkań mający na celu racjonalne wykorzystanie mieszkaniowego zasobu miasta i zmniejszenie kwot wypłacanych z budżetu na odszkodowania wierzycielom z tytułu braku realizacji wyroków eksmisyjnych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 10,5 mln zł.

 • Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu ? Sztolnia Dziedziczna ? za rewitalizację obiektów dziedzictwa poprzemysłowego miasta Zabrze, tj. Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i XIX-wiecznego chodnika prowadzącego w pokładach węgla oraz części obiektów Skansenu Górniczego Królowa Luiza i przystosowaniu ich do ruchu turystycznego do pełnienia nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 71,2 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 41,4 mln zł.

 • Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Będzinie?za uczynienie regionu atrakcyjniejszym dla mieszkańców, turystów i inwestorów dzięki przywróceniu funkcji kulturalnej zaniedbanym obiektom położonym w strefie ochrony konserwatorskiej ścisłego centrum miasta. Całkowita wartość inwestycji to ponad 16,5 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł ponad 14 mln zł. 

 • Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym ? zapoprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego, która przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności regionu oraz rozwoju funkcji metropolitalnych. Całkowita wartość inwestycji to 355,3 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 233,1 mln zł.

 • Rewitalizacja Łodzi ? "Mia100 Kamienic" i EC1 ? nagroda dla miasta Łódź za dwa duże programy. Pierwszy ? Mia100 Kamienic ? podnosi jakość życia mieszkańców Łodzi poprzez objęcie procesem remontowym 100 kamienic i rewitalizację podwórzy oraz przestrzeni publicznych. W wyniku drugiego ? rewitalizacji EC1 ? w dawnym kompleksie najstarszej łódzkiej elektrowni powstanie Centrum Sztuki Filmowej. Całkowita wartość pierwszego projektu to prawie 130 mln zł, natomiast koszt drugiej inwestycji to ponad 300 mln zł brutto, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 82,7 mln zł.

 • Przebudowa układu komunikacyjnego Gdańska ? za przebudowę układu komunikacyjnego Gdańska ? poprzez realizację projektów inwestycyjnych: Trasa W-Z, połączenie dróg krajowych ? Trasa Sucharskiego, połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk ? Trasa Słowackiego. Rozbudowa układu komunikacyjnego pozwoliła na usprawnienie funkcjonowania istniejącego układu drogowego, poprawiła dostęp do lotniska im. Lecha Wałęsy i usprawniła system komunikacji zbiorowej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 mld zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 1,6 mld zł.

 • Budowa mostu w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi ? za połączenie prawo i lewobrzeżnej części miasta, uchronienie przed paraliżem komunikacyjnym i ochronę krajobrazu kulturowego. Dzięki inwestycji poprawiła się przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, odciążone zostało centrum miasta od ruchu wielkomiejskiego i tranzytowego oraz zmniejszył się poziom hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza w rejonach osiedli mieszkaniowych. Całkowita wartość inwestycji to 699,1 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 327,01 mln zł.

 • Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach ? za budowę nowoczesnego zakładu, wykorzystującego najnowsze techniki i specjalistyczne technologie do sortowania odpadów oraz technologii fermentacji beztlenowej z odzyskiem metanu. Całkowita wartość inwestycji to ponad 134,5 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł ponad 69 mln zł.

 • Budowa Centrum Badawczo Wdrożeniowego "Eko-Innowacje" w Stanowicach w Gminie Bogdaniec ? za budowę nowoczesnych zakładów badawczych wyposażonych w laboratoria testujące innowacyjne technologie z uczelni wyższych i instytutów naukowych z całego kraju w warunkach ich rzeczywistego zastosowania oraz za budowę zakładu, który będzie testował możliwości wysokotemperaturowego odgazowania. Całkowita wartość inwestycji to ponad 13,9 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł 5,6 mln zł.

Nagroda czytelników Portalusamorządowego.pl

 • Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin Bytom i Radzionków (nagroda internautów) ? na inwestycję zagłosowało prawie 8 tysięcy (30 procent) internautów. Gminy zmodernizowały swoje systemy ciepłownicze. Całkowity koszt realizacji brutto wyniósł 81 mln zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 50 mln zł. W miejscach realizacji odnowiono infrastrukturę miejską, chodniki, drogi, parkingi, zieleńce, etc.
Głównymi kryteriami konkursu Top Inwestycje Komunalne 2014, którymi w ocenie projektów kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej , są m.in.: efekt prorozwojowy inwestycji, jej rozmach w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania, montaż finansowy. Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2014, odbyło się podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Największa impreza biznesowa w Europie Centralnej to ponad 100 sesji tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy towarzyszące, w których bierze udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy ? najważniejszych postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej.  W skład Rady Konsultacyjnej oceniającej projekty wchodzą: Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, prezes Związku Miast Polskich, Irena Herbst, prezes Fundacji Centrum PPP, Ireneusz Jędrychowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Dariusz Kacprzyk,prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalusamorządowego.pl, Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego, Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Paweł Orłowski, wiceminister Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Robert Posytek,redaktor naczelny Propertynews.pl, Monika Rajska-Wolińska,dyrektor zarządzająca Colliers International w Polsce, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Sowa,marszałek województwa małopolskiego, Witold Stępień,marszałek województwa łódzkiego, Adam Struzik,marszałek województwa mazowieckiego, Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Mariusz Ścisło,prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki, Tadeusz Truskolaski,prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło,dyrektor zarządzający w Jones Lang LaSalle, Piotr Uszok, prezydent Katowic, Piotr Wojaczek,prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Dodatkowe informacje o konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/top-inwestycje-komunalne-2014-wybrane-oto-najlepsi,59416,52773.html

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.  Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl Zapraszamy również: Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/
Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top