Nagrody PARP podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Aplikacja mobilna wspomagająca osoby niewidome, produkt do leczenia zwężenia tętnicy wieńcowej, system analizy zachowań ludzi w oparciu o obraz video ? to niektóre z projektów wyróżnionych nagrodami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jakie zostały wręczone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach.
< p>Organizatorzy konkursu podkreślają, że jego głównym założeniem jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie, poprzez promowanie projektów, które za pośrednictwem Agencji otrzymały dofinansowanie na realizację. Ranking ma zachęcać firmy do korzystania z dobrych praktyk, nowych rozwiązań technologicznych oraz innowacji na poziomie zarządzania. Nagrody i wyróżnienia wręczono w kategoriach ?Innowacyjny projekt?, ?Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu", ?Świadomy Pracodawca?. W trakcie uroczystości przyznane zostały także nagrody specjalne PARP z okazji 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. W kategorii ?Innowacyjny projekt ? technologie medyczne w służbie człowieka? nagrodę otrzymał Balton, za projekt ?Wdrożenie do produkcji stentu wieńcowego pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem?. Powstały w jego wyniku stent Bioss jest produktem o konstrukcji dopasowanej do anatomicznych kształtów naczynia krwionośnego, przeznaczonym do leczenia zwężenia tętnicy wieńcowej w miejscu jej rozgałęzienia, uwalniającym leki antyproliferacyjne, zmniejszające reakcję zapalną na ciało obce. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali natomiast ex aequo: Instytutu Chirurgii Cybernetycznej, za projekt ?Wprowadzenie innowacyjnej na skalę światową usługi nieinwazyjnego usuwania guzów nowotworowych z zastosowaniem urządzenia CyberKnife? oraz Instytutu Jaskry, za projekt ?Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu?. Zdobywcą nagrody w kategorii ?Innowacyjny projekt ? technologie ICT w służbie człowieka? okazała się firma Transition Technologies. Nagrodę przyznano za projekt ?SeeingAssistant - aplikacja wspomagająca osoby niewidome?, który pozwala, z poziomu urządzenia mobilnego, na wsparcie osób niewidomych w wykonywaniu codziennych czynności m.in. poprzez usługi lokalizacji i nawigacji. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do firm: IOT, za projekt Cloud Your Car, służący zarządzaniu flotą oraz AudioTrip, za aplikację AudioTrip ? audio przewodników umożliwiających zwiedzanie miejsc, w połączeniu m.in. z GPS czy technologią rozszerzonej rzeczywistości. Nagrodę w kategorii ?Innowacyjny projekt ? technologie zarządcze? otrzymało Centrum Monitorowania Opinii Internautów za projekt SentiOne - największe centrum monitoringu opinii internautów w Europie Środkowej. Wyróżnienie trafiło natomiast do Lab4motion Solutions za autorski system analizy zachowań ludzi w oparciu o obraz video. W kategorii ?Innowacyjny Projekt ? technologie środowiskowe w służbie człowieka? nagroda trafiła do firmy Krynicki Recykling za prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm, która umożliwia odzysk materiału, jaki stanowi aż 30 procent w masie szkła przeznaczonego do recyklingu i do tej pory stanowił bezużyteczny odpad składowany na wysypiskach. Wyróżniony w tej kategorii został Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, za projekt BioNanoPark, w ramach którego utworzono m.in. Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej. Nagrodę w kategorii ?Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu? otrzymał Akcelerator Innowacji NOT, fundusz kapitału zalążkowego powołany przez Naczelną Organizację Techniczną oraz fundusz venture capital Satus, który ma w założeniu pomagać właścicielom innowacyjnych pomysłów w ich wprowadzeniu na rynek. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do dwóch instytucji: Towarzystwa Amicus, za projekt CREATIVEPOLAND, którego celem jest zwiększenie dynamiki rozwoju przemysłów kreatywnych poprzez stworzenie warunków do podnoszenia jakości współpracy wielosektorowej oraz kompetencji samych przedsiębiorców oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja została wyróżniona za projekt ?Rozwój powiązania kooperacyjnego Waste-Klaster zmierzającego do podnoszenia standardów w branży gospodarki odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii?. Nagroda główna w kategorii ?Świadomy Pracodawca? powędrowała do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za realizację projektu Akademia Menadżera PKO Bank Polski, a wyróżnienie ? do PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Na zakończenie uroczystości wręczono trzy Nagrody Specjalne, jakie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła przyznać z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej swoim beneficjentom, którzy przez ostatnią dekadę rozwinęli firmy przy udziale dotacji europejskich. Trafiły one do Fabryki Armatur Jafar, Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy oraz firmy Retech. Partnerem merytorycznym konkursu było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, organizator Kongresu.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl Zapraszamy również: Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/
Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top