Baltic Ceramics Investments opublikował Memorandum Informacyjne w związku z publiczną emisją akcji

Baltic Ceramics Investments S.A., spółka specjalizująca się w produkcji proppantów ceramicznych, materiału wykorzystywanego m.in. do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej ze skał łupkowych, w związku z publiczną emisją akcji opublikowała Memorandum Informacyjne.  < p>W ramach oferty od 19 do 29 maja oferowanych będzie 3.660.000 nowych akcji spółki serii M. Z emisji spółka planuje pozyskać ok. 10 mln zł netto i przeznaczy je na budowę pierwszego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne. Cena emisyjna akcji wynosi 2,80 zł. Zapisy na akcje rozpoczną się w poniedziałek 19 maja, a przydział akcji nastąpi nie później niż 3 czerwca br. W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji przez nowych akcjonariuszy ich udział w akcjonariacie wyniesie 8%. Baltic Ceramics Investments zamierza wykorzystać pozyskane z emisji środki na wkład własny budowy pierwszego na terenie UE zakładu produkcji proppantów ceramicznych, zaawansowanego technologicznie materiału wykorzystywanego w procesie szczelinowania hydraulicznego. Nowy zakład, budowany przez Baltic Ceramics S.A., spółkę zależną Baltic Ceramics Investments, którego uruchomienie ma nastąpić w II półroczu 2015 r., będzie produkował docelowo 135 tys. ton proppantów ceramicznych rocznie. Będzie to odpowiadało ok. 5% światowego zapotrzebowania. ? Środki pozyskane z emisji akcji wykorzystamy na budowę jedynego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne. Proppanty powstające w fabryce Baltic Ceramics będą wykorzystywane wszędzie tam, gdzie trwają poszukiwania lub wydobycie gazu i ropy ? powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. Proppant, inaczej podsadzka, to drobny materiał konieczny do zastosowania przy wydobyciu gazu i ropy. Dodawany jest do wpompowywanej do odwiertów skalnych mieszanki, używanej do szczelinowania hydraulicznego w celu zablokowania szczelin skalnych przed zamknięciem się. W przeszłości jako proppant zwykle używany był specyficzny rodzaj piasku. Obecnie stosuje się doskonalsze materiały, w tym proppanty ceramiczne. Na budowę zakładu spółka pozyskała dotąd dotację w wysokości 33,1 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna kwota dotacji uzyskanych przez Baltic Ceramics Investments od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi ponad 46 mln zł. ? Nasz polski produkt przyczyni się do sukcesu branży łupkowej w kraju, a tym samym wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja pierwszego etapu budowy zakładu pochłonie ponad 47 mln zł. Dzięki dotacji unijnej na ten cel pozyskaliśmy już 70% tej kwoty - powiedział Dariusz Janus, prezes zarządu grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., inwestora strategicznego Baltic Ceramics Investments. Zakład produkcji proppantów ceramicznych Baltic Ceramics powstaje w Lubsku (woj. lubuskie). Spółka będzie produkować w nim proppanty ceramiczne według własnej i  chronionej patentami technologii. Produkty spółki charakteryzują się unikalnymi cechami fizycznymi, funkcjonalnymi i użytkowymi na tle konkurencyjnych produktów dostępnych obecnie na globalnym rynku. Wysoka wytrzymałość na ściskanie, przewodność oraz odporność chemiczna i termiczna proppantów Baltic Ceramics sprawia, że materiał ten bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w europejskich warunkach geologicznych.  Rozwój wydobycia gazu i ropy naftowej ze źródeł niekonwencjonalnych na całym świecie spowodował, że rynek tego proppantów ceramicznych w ostatnich latach rósł co roku średnio o 23%. Szacuje się, że światowe zasoby niekonwencjonalnych złóż węglowodorów są niemal 4-krotnie większe od konwencjonalnych. ? Realizujemy bardzo ważny projekt dla całego sektora oil&gas, bowiem proppanty Baltic Ceramics będą wykorzystywane zarówno w odwiertach naziemnych, jak i na morskich platformach wiertniczych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nasze produkty pozwolą najpierw znaleźć, a następnie uwolnić potencjał ukryty głęboko w ziemi ? powiedział Dariusz Janus.  
Szczegółowe informacje dotyczące emisji:
Liczba akcji 3 660 000 sztuk
Cena emisyjna akcji 2,80 zł
Wartość emisyjna akcji Ok. 10,2 mln zł
Terminy zapisów od 19 do 29 maja 2014 r.
Przydział akcji nie później niż do 3 czerwca 2014 r.
Planowane wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynek NewConnect czerwiec/lipiec 2014 r.
Oferujący Biuro Maklerskie BGŻ S.A.
Członek konsorcjum przyjmujący zapisy na akcje Dom Maklerski mBanku S.A. 
Źródło Baltic Ceramics. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top