Wiadomości branżowe

Grupa Ergis po pierwszych miesiącach 2014 roku

GRUPA ERGIS PO PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2014 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, PRZEDTERMINOWE URUCHOMIENIE DRUGIEJ LINII DO PRODUKCJI FOLII nanoERGIS, OGŁOSZENIE POLITYKI DYWIDENDOWEJ.    Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po I kwartale 2014 roku przychody w wysokości 163,9 mln zł (czyli o 1,1% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 9,2 mln zł (czyli o 52,4% wyższy niż po I kwartale 2013 roku) oraz zysk netto w wysokości 5,9 mln zł, czyli o 141,7% wyższy niż rok wcześniej.  Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży większości asortymentów, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także wzrostu udziału sprzedaży folii nanoERGIS w całości sprzedaży folii stretch. W I kwartale 2014 roku Grupa ERGIS przedterminowo zakończyła rozruch nowej linii do produkcji folii nanoERGIS w zakładzie w Oławie. W efekcie

GRUPA ERGIS PO PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2014 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, PRZEDTERMINOWE URUCHOMIENIE DRUGIEJ LINII DO PRODUKCJI FOLII nanoERGIS, OGŁOSZENIE POLITYKI DYWIDENDOWEJ.  

<

p>  

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo?Wschodniej, zanotowała po I kwartale 2014 roku przychody w wysokości 163,9 mln zł (czyli o 1,1% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 9,2 mln zł (czyli o 52,4% wyższy niż po I kwartale 2013 roku) oraz zysk netto w wysokości 5,9 mln zł, czyli o 141,7% wyższy niż rok wcześniej.

 

Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży większości asortymentów, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także wzrostu udziału sprzedaży folii nanoERGIS w całości sprzedaży folii stretch.

 

W I kwartale 2014 roku Grupa ERGIS przedterminowo zakończyła rozruch nowej linii do produkcji folii nanoERGIS w zakładzie w Oławie. W efekcie tego Grupa ERGIS dysponuje dwiema liniami do produkcji folii nano (pierwsza została uruchomiona w tej samej lokalizacji w 2012 roku) i są one jedynymi w Europie liniami wykorzystującymi w pełni możliwości nanotechnologii. Obie zostały dostarczone przez niemiecką firmę Windmoeller & Hoelscher KG. Wprowadzanie na rynek folii z nowej linii przebiega zgodnie z planem. Koszt inwestycji wyniósł ok. 18 mln zł.

 

Jednocześnie Grupa ERGIS oddała do dyspozycji swoich klientów laboratorium badawcze ELSA (Ergis Load Stability Academy), umożliwiające przeprowadzenie testów, w wyniku których można osiągnąć ograniczenie ilości zużywanej folii stretch, dzięki lepszemu wykorzystaniu szczególnych właściwości nanoERGIS.

 

W kwietniu 2014 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd politykę dywidendową. Zarząd wnioskuje o wypłatę dywidendy w wysokości
10 groszy na akcję z zysku wypracowanego w 2013 roku.

 

WYNIKI FINANSOWE ? SZCZEGÓŁY

A to już wiesz?  Badanie: inwestycje kapitałowe poprawiają jakość sieci i obroty operatorów

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym kwartale 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

I kw. 2014I kw. 2013Zmiana
Przychody ze sprzedaży163 915162 160+1,1%
Zysk operacyjny9 2016 036+52,4%
Zysk brutto7 6622 913+163,0%
EBITDA14 70311 289+30,2%
Niezrealizowane różnice kursowe 69– 1 275
Zysk netto5 9302 453+141,7%

Grupa Ergis zanotowała w I kwartale 2014 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale wzrosły o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy nieznacznie wyższym średnim kursie euro (o 0,4%).

W omawianym okresie wzrosła sprzedaż większości asortymentów. Wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych o 11,5% to rezultat optymalizacji lokalizacji linii produkcyjnych i wynikającego z niej wzrostu konkurencyjności produktów. Wzrost w pozycji ?pozostała sprzedaż? o 19,1% wynika ze wzrostu sprzedaży granulatów. Spadek sprzedaży w grupie opakowań przemysłowych (o 11,8%) wynika z czasowego ograniczenia mocy produkcyjnych związanego z uruchomienia nowej linii do produkcji folii nanoErgis, której instalacja wymagała wcześniejszego wyłączenia dwóch najstarszych linii produkcyjnych do wytwarzania folii stretch.

I kwartał 2014 wypadł pozytywnie pod względem rentowności operacyjnej. Marża wyniosła 27,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym kwartale 2013 roku 24,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10%. Podobnie, na wyraźnie wyższym poziomie, ukształtowały się zysk z działalności operacyjnej oraz EBITDA. Zrealizowany wynik EBITDA to 14,7 mln zł, w porównaniu do 11,3 mln zł w I kwartale roku 2013.

Poprawa sytuacji w zakresie rentowności dotyczy w głównej mierze segmentu wyrobów opakowaniowych i miała miejsce zarówno w Jednostce Dominującej, jak i głównych spółkach zależnych. Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży większości asortymentów, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także wzrostu udziału sprzedaży folii nanoERGIS w całości sprzedaży folii strech. 

Wartości zysku brutto i zysku netto w I kwartale 2014 roku były znacząco wyższe od wypracowanych w I kwartale 2013.

OTOCZENIE RYNKOWE

W I kwartale 2014 ceny wszystkich głównych surowców strategicznych (PVC, DINP, LLDPE, PET) były z reguły niższe zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego kwartału ubiegłego roku (tylko cena PVC była nieznacznie wyższa niż w IV kwartale 2013). W odniesieniu do DINP oraz PET spadek był znaczący i zbliżył się do 10%. Można zatem podsumować, że sytuacja surowcowa w I kwartale 2014 była sprzyjająca.

Wpływ niezrealizowanych różnic kursowych w minionym kwartale był pomijalny (+69 tys. zł), podczas gdy w I kwartale 2013 roku różnice te pogorszyły wynik o 1,3 mln zł.

Mamy za sobą udany pierwszy kwartał, w którym wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży większości asortymentów, podjętych działań reorganizacyjnych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także wzrostu udziału sprzedaży folii nanoERGIS w całości sprzedaży folii stretch – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

Uzyskane w 2013 roku wyniki finansowe oraz dobry początek roku pozwoliły Spółce po raz pierwszy zapowiedzieć wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok – dodał Tadeusz Nowicki.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2013 roku przychody Grupy przekroczyły 673 mln zł. 

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

Źródło Ergis-Eurofilms SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy