Wiadomości branżowe

Wyniki Grupy Netia w I kw. 2014 r. – lepsza rentowność, niższe przychody

Netia SA ogłosiła wyniki za I kwartał 2014 roku. Spółka zwiększyła marżę Skorygowanego zysku EBITDA do poziomu 31 proc. przy jednocześnie zauważalnym spadku przychodów. Realizacja kilku strategicznych projektów oraz utrzymanie pozytywnych trendów w zakresie usług na bazie sieci własnej w obu segmentach (B2B i B2C) pozwoliły jednak Zarządowi na podtrzymanie całorocznej prognozy i planu dystrybucji środków do akcjonariuszy.

<

p>- Netia osiągnęła w I kw. 2014 r. rekordową, 31-procentową marżę Skorygowanego zysku EBITDA. Pomimo że przychody w I kw. 2014 r. były poniżej oczekiwań, podtrzymujemy całoroczną prognozę ? powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

Przychody Netii za I kw. 2014 r. wyniosły 434,4 mln zł (253 mln zł w segmencie B2C oraz 174 mln zł w segmencie B2B) wykazując spadek o 4 proc. kwartał-do-kwartału i 12 proc. rok-do-roku. Spadek przychodów był związany przede wszystkim z niższą liczbą świadczonych usług (RGU) głosowych, szczególnie na rynku regulowanym, oraz obniżką stawek MTR co odpowiadało za 30% udział w łącznym spadku przychodów.

  • W I kw. 2014 r. osiągnęliśmy znaczący postęp w realizacji wielu kluczowych projektów. Zakończyliśmy proces wydzielenia dywizji B2B i B2C, rozpoczynając działalność operacyjną w ramach nowych struktur wraz z początkiem kwietnia i jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany przyczynią się do znaczącej poprawy wyników Spółki, dzięki jeszcze silniejszej koncentracji na obszarach komercyjnych i większej elastyczności. Ponadto, po blisko dwóch latach kompleksowych przygotowań, w kwietniu zakończyliśmy z sukcesem proces migracji danych kont abonenckich klientów Dialogu do systemów Netii. Przyniesie to kolejne synergie kosztowe, a co najważniejsze, uprości sposób dostarczania usług i obsługi Klientów. Proces integracji Dialogu w ramach Nowej Netii został już praktycznie zakończony, a w jego wyniku osiągnęliśmy roczne oszczędności na poziomie 143 mln zł. W kwietniu zaprzestaliśmy też korzystania z marki handlowej Dialog. ? dodał Mirosław Godlewski.

Bardzo solidna rentowność

Skorygowany zysk EBITDA za I kw. 2014 r. wyniósł 134,4 mln zł wykazując spadek o 5 proc. w stosunku do I kw. 2013 r. Natomiast marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła w I kw. br. 31 proc. w porównaniu do 28,9 proc. w I kw. 2013 r. Skorygowana marża EBITDA w segmencie B2B wyniosła w I kw. br. 49,6 proc., natomiast w segmencie B2C sięgnęła 29,6 proc.

Zysk EBITDA wyniósł w I kw. br. 126 mln zł, wykazując spadek o 9 proc. w stosunku do I kw. 2013 r. oraz wzrost o 9 proc. w stosunku do IV kw. 2013 r. Zysk operacyjny EBIT za I kw. 2014 r. wyniósł 20,7 mln zł (bez uwzględnienia pozycji jednorazowych 29,1 mln zł) w stosunku do 27,3 mln zł za I kw. 2013 r. (30,6 mln zł przy wyłączeniu pozycji jednorazowych).  Zysk netto odnotowany za I kw. 2014 r. wyniósł 11,0 mln zł w stosunku do kwoty 13,1 mln w I kw. 2013 r.

Osiągnięte przez spółkę w I kw. br. dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF), zdefiniowane jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych – z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na integrację i akwizycje ? wyniosły 82,6 mln zł, w stosunku do 98,6 mln zł w I kw. 2013 r. Zadłużenie netto spółki na koniec marca 2014 roku wyniosło 260,7 mln zł, czyli o 30,1 mln zł mniej niż na koniec 2013 roku, a dźwignia finansowa stanowiła wielokrotność zaledwie 0,52x Skorygowanego zysku EBITDA prognozowanego na 2014 r.

Sieć własna i B2B gwarancją stabilności

Łączna liczba usług (RGU) na koniec marca 2014 r. wyniosła 2 477 463 w porównaniu do 2 637 912 na koniec marca 2013 r. oraz 2 526 357 na koniec 2013 r. (spadek odpowiednio o 6 i 2 proc.) Liczba usług świadczonych w segmencie B2B wzrosła w I kw. br. o 5 proc. rok-do-roku i wyniosła ponad 484 tysięcy.

Liczba usług telewizyjnych na dzień 31 marca 2014 r. wyniosła 127 247, co stanowiło wzrost o 39 proc. w porównaniu do 91 tys. na koniec marca 2013 r. oraz wzrost o 6 proc. z poziomu 120 tys. z końca 2013 r.

Na koniec marca 2014 r. liczba usług szerokopasmowych wyniosła 837 413, co stanowiło spadek o 1 proc. z poziomu 848 909 na koniec 2013 r. W I kw. 2014 r. Netia przyłączyła netto 1 083 usługi szerokopasmowe we własnej sieci (wyłączając WiMAX Internet), odnotowując wzrost przez czwarty kwartał z rzędu. Na dzień 31 marca 2014 r. usługi dla 48 proc. klientów usług szerokopasmowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 46 proc. na 31 marca 2013 r.

W I kw. 2014 r. Netia odnotowała łączny spadek liczby klientów usług głosowych o 37 793 w porównaniu do spadku netto o 30 655 w IV kw. 2013 r.

W sumie w I kw. 2014 r. Netia przyłączyła 9 608 usług netto we własnej sieci i odnotowała 58 502 odłączeń netto usług oferowanych na bazie dostępu regulowanego.

Prognozy i propozycja Zarządu wypłaty dywidendy na WZA

Netia podtrzymuje prognozę na 2014 r. zakładającą przychody na poziomie 1,735 mld zł, Skorygowany zysk EBITDA na poziomie 505 mln zł oraz Skorygowany (bez nakładów na integrację i akwizycje) zysk operacyjny na poziomie 75 mln zł, Skorygowane nakłady inwestycyjne prognozowane są na poziomie 200 mln zł, a skorygowane przepływy wolnych operacyjnych środków pieniężnych (Skoryg. OpFCF) na poziomie 305 mln zł.

Zarząd Netii zaproponował uchwałę na WZA, które odbędzie się 21 maja b.r., dotyczącą wypłaty dywidendy do akcjonariuszy na poziomie 42 groszy na akcję, co jest zgodne z polityką dystrybucyjną Spółki.


O Netii:

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

 

Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts