Tag Archives: ADR

Giełda bez ryzyka

Giełda bez ryzyka

Centrum Oszczędzania, czyli platforma internetowa MultiBanku umożliwiająca inwestowanie poprzez sieć, poszerzyło się o dwa nowe Fundusze Inwestycyjne. Tym samym MultiBank proponuje ich już 82. Nabycia, konwersje i odkupienia jednostek poprzez Internet są bezpłatne dla wszystkich klientów Centrum Oszczędzania.  - Inwestorzy
Top