Tag Archives: Badania Klient

Raport EY: Polscy klienci banków jak Zosie samosie

Raport EY: Polscy klienci banków jak Zosie samosie

37% Polaków to klienci samowystarczalni w kontaktach z bankiem. Dla porównania, w Europie Zachodniej, klientów zaliczanych do kategorii samowystarczalnych było średnio o 13 pp. mniej. Jest to grupa mało lojalna, ale też niezbyt skłonna do otwierania lub zamykania rachunków bankowych.
Top