Tag Archives: Banku Powiatowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

W dniu 26 czerwca 2008 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. Podczas posiedzenia, akcjonariusze Banku BPS S.A. zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, zatwierdzili sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z…
Top