Tag Archives: Centrum Obs

GTFI Premium SFIO – nowy fundusz w ofercie Centrum Oszczędzania MultiBanku

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA- poszerzył ofertę Centrum Oszczędzania o Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Krótkoterminowych Papierów Dłużnych - GTFI Premium. Nowy fundusz skierowany jest do osób zainteresowanych inwestowaniem nadwyżek finansowych, bez utraty płynności. Fundusz GTFI Premium oferuje dostęp …

MultiBank prowadzi badania zmierzające do rozbudowania oferty Centrum Oszczędzania

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronach internetowych rozpoczął badania zainteresowań inwestycyjnych klientów. Ankieta bada dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne respondentów oraz zainteresowanie nowymi instrumentami finansowymi, takimi jak Giełda Papierów Wartościowych, ubezpieczenie na życie z …

Top