Tag Archives: Dyrektora Biura Sprzeda

Zmiany w składzie Zarządu UNIQA

Zmiany w składzie Zarządu UNIQA

21 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza spółek Grupy UNIQA w Polsce powierza z dn. 1 stycznia 2011 funkcję Prezesa Zarządu Andrzejowi Jarczykowi. Hans Christian Schwarz pozostaje w Grupie UNIQA i zostanie zarekomendowany do Rady Nadzorczej UNIQA TU SA i UNIQA
Top