Tag Archives: Dyrektorem Sekretariatu Generalnego

UNIQA ze stabilnym Zarządem

UNIQA ze stabilnym Zarządem

5 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza spółek Grupy UNIQA w Polsce podjeła decyzję o przedłużeniu kończącej się kadencji dwóm członkom Zarządu. Małgorzata Michalak ?Bartkowiak, wiceprezes Zarządu ds. finansowych oraz Adam Łoziak, wiceprezes Zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem będą pełnić swoje
Top