Tag Archives: Europejskim Kongresie Gospodarczym

Jak mówić o temacie migracji we współczesnej Europie? ? pytania postawione podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Jak mówić o temacie migracji we współczesnej Europie? ? pytania postawione podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Negatywne i pozytywne aspekty migracji były tematem debaty z udziałem komisarza Unii Europejskiej Laszlo Andorz, zatytułowanejMigracje we współczesnej Europie. Rynek pracy UE, która odbyła się w ramach drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress ?

Wnioski z pierwszego dnia VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Zagadnienia globalnej współpracy gospodarczej, Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, relacji UE ? USA oraz światowej rewolucji energetycznej zdominowały pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress ? EEC). To już szósta edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej.
Top