Tag Archives: Fatima Raimondi

Mobilne technologie szerokopasmowe stymulują rozwój społeczno-gospodarczy w Amazonii

  • Dostęp do Internetu dla odizolowanych, ubogich społeczności
  • Usługi mobilne wspierające ochronę zdrowia i edukację w 175 wioskach
  • Komunikacja jako czynnik generujący nowe możliwości w gospodarce
Ponad 30 000 mieszkańców 175 amazońskich wiosek uzyska dostęp do elektronicznych usług z zakresu ochrony zdrowia i
Top