Tag Archives: Funduszy Inwestycyjnych

MultiBank – Kolejne Spotkania Centrum Oszczędzania w KATOWICACH, czyli jak osiągnąć 24,73 % zysku z oszczędności korzystając z bezpłatnej platformy internetowej zamiast 4,44% na lokacie.

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - 2 października br. w Katowicach organizuje Spotkanie Centrum Oszczędzania poświęcone nowym, bardziej zyskownym niż lokaty sposobom oszczędzania. W prezentacjach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane oszczędzaniem z wykorzystaniem nie tylko lokat, ale …

Top