Tag Archives: GTFI

MultiBank ? preferencyjne warunki zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec

MultiBank - detaliczna część BRE Banku S.A.? oferuje preferencyjne warunki zakupu funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec. Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa złożone w Centrach Usług Finansowych MultiBanku zostaną zrealizowane bez opłaty manipulacyjnej. Opłata nie jest pobierana przy zakupie wszystkich funduszy TFI Skarbiec…

GTFI Premium SFIO – nowy fundusz w ofercie Centrum Oszczędzania MultiBanku

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA- poszerzył ofertę Centrum Oszczędzania o Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Krótkoterminowych Papierów Dłużnych - GTFI Premium. Nowy fundusz skierowany jest do osób zainteresowanych inwestowaniem nadwyżek finansowych, bez utraty płynności. Fundusz GTFI Premium oferuje dostęp …

MultiBank prowadzi badania zmierzające do rozbudowania oferty Centrum Oszczędzania

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronach internetowych rozpoczął badania zainteresowań inwestycyjnych klientów. Ankieta bada dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne respondentów oraz zainteresowanie nowymi instrumentami finansowymi, takimi jak Giełda Papierów Wartościowych, ubezpieczenie na życie z …

Top