Tag Archives: Henryk Wo

Komunikat Rady Nadzorczej ENERGA SA

Komunikat Rady Nadzorczej ENERGA SA

Na posiedzeniu w  dniu 21 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza ENERGA SA podjęła uchwałę o zmianie w składzie Zarządu spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu Rada odwołała Panią Barbarę Klimiuk. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na Prezesa Zarządu spółki Rada powierzyła pełnienie…
Top