Tag Archives: Instytut Bada

Dylematy rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej

Polskie Forum Strategii Lizbońskiej (PFSL) przeanalizowało problematykę transportu, jako jednego z czterech obszarów priorytetowych "filaru ekologicznego". Istotność transportu wynika z jego znacznej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego. W dokumentach Unii Europejskiej sektor ten jest przedmiotem szczególnego zainteresowania, ze względu na rolę…
Top