Tag Archives: Lech Michalski

Minister infrastruktury docenił podręcznik dla drogowców

Podręcznik akademicki „Węzły drogowe i autostradowe” został wyróżniony przez ministra infrastruktury. To praca zbiorowa pod redakcją prof. Ryszarda Krystka z Katedry Inżynierii Drogowej WILiŚ, będąca szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Omówiono w nim również

Top