Tag Archives: Magellan Slovakia

Magellan S.A.: Komentarz do projektu nowelizacji ustawy o ZOZ. Czy zmiana przepisów wpłynie na działalność Spółki?

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ograniczającej zmianę wierzyciela szpitala. Zgodę na taką zmianę będzie musiał wydać organ założycielski ZOZ. Sama idea zwiększenia wpływu organów założycielskich na proces zarządzania szpitalem jest dobrym pomysłem po stronie ustawodawcy. Już…
Top