Tag Archives: Pakietu Bezpieczna Visa

Ubezpieczenie wszystkich nieuprawnionych transakcji dokonanych kartami kredytowymi

MultiBank - detaliczna część BRE Banku SA - wprowadza kolejne zmiany w warunkach ubezpieczenia w ramach Pakietu Bezpieczna Visa. Modyfikacja polega na ubezpieczeniu wszystkich nieuprawnionych transakcji dokonanych za pośrednictwem kart kredytowych. Dotychczas ubezpieczeniem objęte były tylko transakcje o łącznej kwocie …

Top