Tag Archives: Parafii Opatrzno

Poświęcenie ośrodka dokumentacji nauczania Papieża Polaka

W 20. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie zainauguruje działalność Gdański Ośrodek Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II. Jego powstanie było możliwe m.in. dzięki firmie ENERGA,  która po raz kolejny wsparła finansowo ten szczytny cel.     Siedzibą ośrodka…
Top