Tag Archives: Pioneer Akcji Ameryka

Nowe możliwości dla oszczędnych

<P >Lokaty terminowe nadal są w Polsce najpopularniejszym sposobem gromadzenia środków na wydatki w przyszłości. Jednak w ostatnim czasie tempo przyrostu depozytów ludności spada, a opodatkowanie dochodów odsetkowych dodatkowo zmniejszyło zainteresowanie oszczędzaniem. Sukcesywnie malejące oprocentowanie depozytów zmusza oszczędzających do

Produkty Bankowo – Ubezpieczeniowe w Ofercie Banku Pekao SA

Sprzedaż tych produktów prowadzona jest przez pracowników Banku Pekao SA będących licencjonowanymi agentami, posiadających licencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Inwestycyjnych.

Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy PROSPERITA

Bank Pekao SA, wspólnie z T.U. Allianz Życie Polska S.A. przygotował dla klientów banku Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy…
Top