Tag Archives: Podczas Walnego Zgromadzenia

Ważne decyzje Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego

Ważne decyzje Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego

Powołanie nowej Rady Nadzorczej i uchwały związane z planowaną wtórną ofertą publiczną sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego - to główne decyzje podjęte na zakończonym właśnie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego. Walne Zgromadzenie zdecydowało również o podziale zysku Banku osiągniętego
Top