Tag Archives: Polsce Spotka

Zaproszenie do udziału w świątecznej, charytatywnej grze oszczędnościowo-inwestycyjnej

Systematyczny odpływ depozytów z sektora bankowego powoduje, że struktura oszczędności w Polsce zmienia się w coraz szybszym tempie. Rosnącą popularnością cieszy się inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które są bardziej zyskowną alternatywą dla lokat bankowych. Jednak przeszkodą w rozpowszechnieniu się tej…
Top