Tag Archives: Rada Gie

Decyzja GPW

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o dopuszczeniu Banku Pekao SA  do działania na rachunek własny na rynku podstawowym giełdy. Na mocy tej decyzji Bank będzie uczestniczył w obrocie na rachunek własny papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i…
Top