Tag Archives: Rady Unii Europejskiej

Rozliczajmy polityków z walki z pornografią dziecięcą

15 i 16 października Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w warszawskim hotelu Sofitel Victoria międzynarodową konferencję, w czasie której przedstawiciele rządu będą opowiadać o dostosowywaniu polskiego prawa do Konwencji Rady Europy z Lanzarote. Przepisy, które rząd uchwalił, by dostosować prawo do wymogów…
Top