Tag Archives: Rozwoju Produkt

Pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny dla spółek Grupy ENERGA – ENERGA Trading SFIO

Grupa ENERGA i Union Investment TFI utworzyły fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO. Jego podstawowym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na osiąganie konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do
Top