Tag Archives: Skarb Pa

Ważne decyzje Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego

Ważne decyzje Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego

Powołanie nowej Rady Nadzorczej i uchwały związane z planowaną wtórną ofertą publiczną sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego - to główne decyzje podjęte na zakończonym właśnie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego. Walne Zgromadzenie zdecydowało również o podziale zysku Banku osiągniętego

Decyzja GPW

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o dopuszczeniu Banku Pekao SA  do działania na rachunek własny na rynku podstawowym giełdy. Na mocy tej decyzji Bank będzie uczestniczył w obrocie na rachunek własny papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i…
Top