Tag Archives: Skarbiec Obligacja

MultiBank ? preferencyjne warunki zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec

MultiBank - detaliczna część BRE Banku S.A.? oferuje preferencyjne warunki zakupu funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec. Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa złożone w Centrach Usług Finansowych MultiBanku zostaną zrealizowane bez opłaty manipulacyjnej. Opłata nie jest pobierana przy zakupie wszystkich funduszy TFI Skarbiec…
Top