Tag Archives: TFI

Pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny dla spółek Grupy ENERGA – ENERGA Trading SFIO

Grupa ENERGA i Union Investment TFI utworzyły fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO. Jego podstawowym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na osiąganie konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do

100 000 Klientów SFI

Już ponad 100 tys. osób skorzystało z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych ? innowacyjnej usługi mBanku, umożliwiającej inwestowanie w jednostki ponad 50 funduszy inwestycyjnych bez żadnych opłat i prowizji. mBank uruchomił usługę Supermarketu w styczniu 2003 roku. W tym okresie szacowano, że…
Top