Tag Archives: Wiceprezesa Paolo Iannone

Zmiany w składzie Zarządu Banku Pekao SA

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA na ostatnim posiedzeniu dokonała zmian w Zarządzie Banku. W jego skład, do końca bieżącej kadencji, powołano Diego Biondo i Marco Iannaccone. Wiceprezes Diego Biondo będzie nadal nadzorował Pion Zarządzania Ryzykami, natomiast Wiceprezes Marco Iannaccone, tak jak
Top